Edukativní projekty

Tvůrčí dílny dle aspektů života a díla Jakuba Jana Ryby 

Nedílnou součástí festivalu Jakuba Jana Ryby jsou i workshopy, které jsou inspirovány jeho didaktickým odkazem a celoživotní systematickou prací s mládeží. Dílny jsou zaměřeny na liturgickou hudbu a jsou určeny pro její interprety (varhaníci, pěvci, chrámové sbory, scholy, kytarové scholy) a skladatele (kontrapunktické skladebné techniky) s cílem posunout jejich dovednosti a technickou úroveň a tímto suplovat absenci možností vzdělávání v tomto konkrétním oboru. Workshopy vrcholí společným koncertem, kde účastníci prezentují výsledky společné práce v sólových i komorních formacích, kde jsou též prováděny i nejúspěšnější kompozice ze skladatelské dílny.