Kurzy

 07. - 13. července 2019
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby

Edukativní projekty

Tvůrčí dílny a kurzy pro děti a mládež dle aspektů života a díla Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Pelikán: Flétna

Rybův oblíbený nástroj.

Jiřina Dvořáková: Varhany

Rozvoj improvizačních dovedností a schopností fungování varhaníka v rámci provozování liturgické hudby na kůru.

Zdeněk Klauda: Skladba

Rozvoj skladebných technik a jejich použití v rámci vlastní tvorby liturgické hudby.


Nedílnou součástí festivalu Jakuba Jana Ryby jsou i workshopy, které jsou inspirovány jeho didaktickým odkazem a celoživotní systematickou prací s mládeží. Kurzy jsou zaměřeny na liturgickou hudbu a jsou určeny pro její interprety (varhaníci, pěvci, chrámové sbory, scholy, kytarové scholy) a skladatele (kontrapunktické skladebné techniky) s cílem posunout jejich dovednosti a technickou úroveň a tímto suplovat absenci možností vzdělávání v tomto konkrétním oboru. Kurzy vrcholí společným koncertem, kde účastníci prezentují výsledky společné práce v sólových i komorních formacích, kde provedou i nejúspěšnější kompozici ze skladatelské dílny. Tento ročník kurzů bude navíc rozšířen o benefiční koncert na záchranu zámku v Rožmitále pod Třemšínem, který se již delší dobu nalézá v bezprizorním a dezolátním stavu. Tento open air koncert se bude konat formou happeningu.

Účastnický poplatek: 5.000,- Kč včetně ubytování a snídaně. Přihlášky s uvedením jména, data narození, adresy trvalého bydliště a oboru prosím zasílejte na emailovou adresu info@anthoneamusica.cz. Změna vyhrazena.

Cena vstupenek na koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů činí 100,- Kč plné vstupné; 50,- Kč studenti, senioři a držitelé průkazů ZTP/P Vstupenky je možné zakoupit v místě akce vždy 30 minut před jejím začátkem. Vstupenky je možné rezervovat v Městském kulturním středisku v Rožmitále pod Třemšínem na tel.: 3186653394


Koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů

Pátek 12. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem
farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ