Kurzy

 7. - 15. července 2019
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby

Edukativní projekty

Tvůrčí dílny a kurzy pro děti a mládež dle aspektů života a díla Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Novák - kytara pro chrámové scholy
František Macek - sborový zpěv (chrámové sbory)
Jaroslav Pelikán - flétna
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany
Zdeněk Klauda - skladba (cvičení v kontrapunktu s přesahem k tvorbě současné liturgické hudby)

Nedílnou součástí festivalu Jakuba Jana Ryby jsou i workshopy, které jsou inspirovány jeho didaktickým odkazem a celoživotní systematickou prací s mládeží. Kurzy jsou zaměřeny na liturgickou hudbu a jsou určeny pro její interprety (varhaníci, pěvci, chrámové sbory, scholy, kytarové scholy) a skladatele (kontrapunktické skladebné techniky) s cílem posunout jejich dovednosti a technickou úroveň a tímto suplovat absenci možností vzdělávání v tomto konkrétním oboru. Kurzy vrcholí společným koncertem, kde účastníci prezentují výsledky společné práce v sólových i komorních formacích, kde provedou i nejúspěšnější kompozici ze skladatelské dílny. Tento ročník kurzů bude navíc rozšířen o benefiční koncert na záchranu zámku v Rožmitále pod Třemšínem, který se již delší dobu nalézá v bezprizorním a dezolátním stavu. Tento open air koncert se bude konat formou happeningu.

Účastnický poplatek: 5.000,- Kč včetně ubytování a snídaně. Přihlášky s uvedením jména, data narození, adresy trvalého bydliště a oboru prosím zasílejte na emailovou adresu info@anthoneamusica.cz. Změna vyhrazena.

Cena vstupenek na koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů činí 100,- Kč plné vstupné; 50,- Kč studenti, senioři a držitelé průkazů ZTP/P Vstupenky je možné zakoupit v místě akce vždy 30 minut před jejím začátkem. Vstupenky je možné rezervovat v Městském kulturním středisku v Rožmitále pod Třemšínem na tel.: 3186653394


Koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů

Neděle 14. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem
farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ