Rožmitál pod Třemšínem

03.09.2021

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


Rybova expozice Podbrdského muzea

"RYBOVY OBLÍBENÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE V JEHO KOMORNÍ TVORBĚ" 

Komorní koncert, pátek 03. 09. 2021 

Doležalovo kvarteto a flétnista Jaroslav Pelikán vystoupí v "modrém salónku" Rybovské expozice Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Dramaturgie koncertu je orámována kvartety J. J. Ryby a W. A. Mozarta. Rybův Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello C dur, který bezesporu patří ke klenotům tohoto žánru, je kompozičně velmi vyzrálou skladbu s plně rozvinutou lomenou fakturou, kde jsou všechny nástroje rovnoměrně zapojeny do kontrapunktického dění. Dramaturgie koncertu je doplněna Rybovou Sonátou pro violu a violoncello F dur.