Starý Rožmitál

23.08.2023

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


Farní kostel Povýšení sv. Kříže

PIETNÍ VZPOMÍNKA S MODLITBOU ZA JAKUBA JANA RYBU U JEHO HROBU V 16.30

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?"

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, středa 23. 08. 2023. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 17.00

Jedním ze záměrů Festivalu Jakuba Jana Ryby je i reflexe soudobé liturgické hudby. Autorskou reflexi doprovodné liturgické hudby Mši sv. představí Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel.

Varhanní recitál Alfreda Habermanna ve Starém Rožmitále

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je jediným místem, kde můžeme varhanní hudbu Jakuba Jana Ryby slyšet v autentické akustice a zvuku. Nástroj, který je v kostele, je dochován takřka beze změn od doby, kdy se jeho klaviatury dotýkaly prsty Jakuba Jana Ryby. Zahrát na tento nástroj jeho novátorský cyklus Novae et liberae cogitationes (Nové a svobodné myšlenky), který mimo jiné podává i filosofický výklad hudebních myšlenek, a předznamenává tak romantismus, je pro každého varhaníka čest a velká výzva. Tento večer se jí ujme mladý, cenami z interpretačních soutěží ověnčený varhaník Alfred Habermann a uvede toto náročné dílo opět v život. Cyklus je bohužel nedokončený, ale pro toto souborné provedení se o nové dokončení pokusil skladatel, kontrabasista a stavitel varhan Michal Novák alias Sandrik Giovannino da Provolone. Jakub Jan Ryba byl však hlavně učitel stejně jako Leopold Mozart, tato souvislost nás přiměla v rámci tohoto recitálu nechat zaznít i varhanní skladby tohoto skladatele, který je však široké veřejnosti znám pouze jako otec slavného Wolfganga Amadea Mozarta. Tento handicap v oblasti vlastní hudební tvorby je také to, co mají s Rybou společného. Jako vzácný host vystoupí mezzosopranistka Lucie Hilscherová, které zazpívá zbrusu nové Čtyři písně k Panně Marii pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové hudebního skladatele Jana Bernátka, které pro ni zkomponoval během ledna roku 2023 a navazuje tím tak na jejich dlouholetou uměleckou spolupráci. Jan Bernátek je mimo jiné i vítězem skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby, věnuje se soustavně tvorbě duchovní hudbě a s Lucií je pojí i jejich rodné Valašsko.