Starý Rožmitál

23.09.2022

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


Farní kostel Povýšení sv. Kříže

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?"

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, pátek 23. 09. 2022. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 18.00

Jedním ze záměrů Festivalu Jakuba Jana Ryby je i reflexe soudobé liturgické hudby. Autorskou reflexi doprovodné liturgické hudby Mši sv. představí Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel.

"DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ČESKÉHO ROZHLASU ZPÍVÁ V ROŽMITÁLE PRIM!"

Závěrečný duchovní koncert, pátek 23. září 2022. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.30. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Ústředním dílem dramaturgie sborového koncertu věnovanému duchovní tvorbě bude mimořádně krásná a náročná kompozice Františka Gregora Emmerta Magnificat, kde se  k Dětskému pěveckému sboru Českého rozhlasu pod taktovkou Věry Hrdinkové přidají sólistky Soňa Godarská a Jarmila Balážová. V premiéře zde také zazní nová skladba Jaroslava Pelikána Salve Regina. Z Rybova odkazu věnovanému dětem uvedeme výběr  z Rozličných nábožných zpěvů pro začátečníky ve zpěvu z r. 1815, kde zhudebnil své vlastní texty z díla Radovánky nevinných dítek o Vánocích, některé z nich jsou kompozicemi nepastorálními. Tvorbě chrámových kantát se Johann Sebastian Bach věnoval hlavně v době, kdy byl kantorem a varhaníkem v kostele sv. Tomáše v Lipsku.    Z této doby se dochovaly tři ročníky kantát, určených pro nedělní a sváteční bohoslužby. Využívají obsazení malého nebo většího orchestru, sólistů a sboru. Program bude doplněn jak duchovními skladbami historickými, tak z 20. století zejména české provenience.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková a Zdeněk Klauda

Jaroslav Pelikán: Salve Regina, Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli, Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina, Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr), Johann Sebastian Bach: Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110, Bohuslav Martinů: Píseň nábožná, Jan Novák: Gloria, František Gregor Emmert: Magnificat

Soňa Godarská - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, L'Armonia Terrena Ensemble, Jiřina Marešová - pozitiv, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, dirigentka Věra Hrdinková