Starý Rožmitál

08.09.2021

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


Farní kostel Povýšení sv. Kříže

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?" 

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, středa 08. 09. 2021. 18.00 

Jedním ze záměrů Festivalu Jakuba Jana Ryby je i reflexe soudobé liturgické hudby. Autorskou reflexi doprovodné liturgické hudby Mši sv. představí Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel.

"RYBA A SVĚTOVÉ PREMIÉRY SKLADEB SOUDOBÉ ČESKÉ DUCHOVNÍ HUDBY". Duchovní koncert, středa 08. 09. 2021. 19.00

Duchovní koncert bude v rámci 4. ročníku Rybova festivalu věnován prolínání Rybovy hudby spolu s hudbou žijících českých autorů. Z Rybova díla zazní výběr ze skladby pro sólové varhany Novae et liberae cogitationes a duchovní árie pro soprán a tenor. Ze skladeb českých žijících autorů duchovní hudby zazní světová premiéra díla Confitebor pro ženské hlasy, tenor, bas a komorní orchestr Jiřího Miroslava Procházky. Vrcholem koncertu bude uvedení světové premiéry kantáty Jaroslava Krčka Pravda o pravdě, které bylo zkomponováno přímo pro Festival Jakuba Jana Ryby a představí se v něm pět ženských pěveckých sólistek.