Přeštice - rodiště Jakuba Jana Ryby

23.06.2023

*1765-1771

Ze strany Rybovy matky Rosalie Magdaleny zde měl Jakub Jan skvělé rodinné zázemí v podobě prarodičů Jana a Kateřiny Karníkových. V Přešticích nalezneme Rybovu pamětní desku, která je umístěna na místě zbořené staré přeštické školy, kde vyučoval Rybův děd i otec.

kostel sv. Ambrože, Vícov u Přeštic

Těžiště tvorby Jakuba Jana Ryby neoddiskutovatelně patří do sféry duchovní hudby, proto i Festival nesoucí jeho jméno pečuje o tuto část hudebního dědictví. 

A nejen dědictví, snažíme se inspirovat vznik nové, současné duchovní hudby, ať už přímo liturgické nebo inspirované duchovními texty. Zároveň se snažíme Rybovu duchovní tvorbu prezentovat v nejrůznějších kontextech a souvislostech. Na tomto koncertu poblíž Rybova rodiště, v unikátním prostoru vícovského kostela sv. Ambrože u Přeštic zazní hudba výrazně starší, hudba raně barokní, a to skladby ze sbírky Claudia Monteverdiho Selva morale e spirituale, který je právem považován za jednoho z prvních osobitých géniů hudby, vrcholného syntetika a završitele florentské Cameraty v oboru opery na straně jedné a na druhé straně významného skladatele duchovní hudby a kapelníka baziliky sv. Marka v Benátkách, kde výrazně přispěl k rozvoji hudebního života. Jeho českým protipólem je Adam Václav Michna z Otradovic, který je neprávem často vnímán pouze jako autor sbírky Loutna česká. Jeho duchovní tvorba a naprosté polyfonní kompoziční mistrovství je opomíjeno. Jak onou svěží invencí (viz ona zprofanovaná Loutna česká), tak kompozičním mistrovstvím se Monteverdimu vyrovnal. S Rybou má zase společné to, že mimo komponování hudby byl i básníkem a autorem textů, které posléze zhudebnil. Z Rybovy tvorby zazní Offertoria z jeho zcela mimořádné sbírky Cursus sacro harmonicus a úžasná, polyfonicky traktovaná Salve Regina pro 4 hlasy a basso continuo. Soudobou tvorbu zde reprezentuje premiéra na objednávku Festivalu Jakuba Jana Ryby složeného duchovního moteta Vojtěcha Dlaska, posledního žáka významného brněnského skladatele Františka Emmerta, jehož Magnificat zazněl na Závěrečném koncertě duchovní hudby 2022 v Rožmitále pod Třemšínem, takže i zde je čitelná dramaturgická vazba napříč ročníky Festivalu Jakuba Jana Ryby.