Přeštice - rodiště Jakuba Jana Ryby

17.09.2022

*1765-1771

Ze strany Rybovy matky Rosalie Magdaleny zde měl Jakub Jan skvělé rodinné zázemí v podobě prarodičů Jana a Kateřiny Karníkových. V Přešticích nalezneme Rybovu pamětní desku, která je umístěna na místě zbořené staré přeštické školy, kde vyučoval Rybův děd i otec.

kostel sv. Ambrože, Vícov u Přeštic

"KOMORNÍ DUCHOVNÍ HUDBA OD RENESANCE PO SOUČASNOST"

Komorní duchovní koncert, sobota 17. 09. 2022, kostel sv. Ambrože u Přeštic. 19.00. Sekce Rybova duchovní komorní hudba.

Těžiště Rybovy tvorby neoddiskutovatelně patří do sféry duchovní hudby, proto i festival nesoucí jeho jméno pečuje o tuto část hudebního dědictví. A nejen dědictví, snažíme se inspirovat vznik nové, současné duchovní hudby, ať už přímo liturgické nebo inspirované duchovními texty. Zároveň se snažíme Rybovu duchovní tvorbu prezentovat v nejrůznějších kontextech a souvislostech. Na tomto koncertu poblíž Rybova rodiště, v unikátním prostoru kostela sv. Ambrože u Přeštic zazní hudba výrazně starší, hudba raně barokní, a to skladby ze sbírky Claudia Monteverdiho Selva morale e spirituale, který je právem považován za jednoho z prvních osobitých géniů hudby, vrcholného syntetika a završitele florentské Cameraty v oboru opery na straně jedné a na druhé straně významného skladatele duchovní hudby a kapelníka baziliky sv. Marka v Benátkách, kde výrazně přispěl k rozvoji hudebního života. Jeho českým protipólem je Adam Václav Michna z Otradovic, který je neprávem často vnímán pouze jako autor sbírky Loutna česká. Jeho duchovní tvorba a naprosté polyfonní kompoziční mistrovství je opomíjeno. Jak onou svěží invencí (viz ona zprofanovaná Loutna česká), tak kompozičním mistrovstvím se Monteverdimu vyrovnal. S Rybou má zase společné to, že mimo komponování hudby byl i básníkem a autorem textů, které posléze zhudebnil. Z Rybovy tvorby zazní Offertoria z jeho zcela mimořádné sbírky Cursus sacro harmonicus a úžasná, polyfonicky traktovaná Salve Regina pro 4 hlasy a basso continuo. Soudobou tvorbu zde reprezentuje premiéra na objednávku FJJR složeného duchovního moteta Vojtěcha Dlaska, posledního žáka významného brněnského skladatele Františka Emmerta, jehož Magnificat zazní na duchovním koncertu v Rožmitále pod Třemšínem, takže i zde je čitelná dramaturgická vazba letošního ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Prelude)

Claudio Monteverdi: Selva morale e spirituale (výběr): Jubilet tota civitas (sopran solo in C),

Ab aeterno ordinata sum (bas solo in C)

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Allemande, Courante)

Adam Václav Michna z Otradovic: Officium Vespertinum: Beatus Vir, Ps. 112 (in G)

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Sarabande)

Jakub Jan Ryba: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Graduale pro 5. neděli postní, N 202 (in F)

Jakub Jan Ryba: Graduale pro 3. neděli postní, N 200 (in Es)

Vojtěch Dlask: Moteto na text "O chvále stvoření" od sv. Františka z Assisi

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo (Menuetto I, II, Gigue)

L´Armonia Terrena Ensemble & L´Armonia Terrena Vocale. 

Nastudoval a řídí Zdeněk Klauda