Přeštice - rodiště Jakuba Jana Ryby

24.08.2021

*1765-1771

Ze strany Rybovy matky Rosalie Magdaleny zde měl Jakub Jan skvělé rodinné zázemí v podobě prarodičů Jana a Kateřiny Karníkových. V Přešticích nalezneme Rybovu pamětní desku, která je umístěna na místě zbořené staré přeštické školy, kde vyučoval Rybův děd i otec.

Kulturní a komunitní centrum 

"NELEHKÉ ŽIVOTNÍ OSUDY HUDEBNÍCH MISTRŮ" 

Komorní koncert, úterý 24. 08. 2021. 19.00

Bennewitzovo kvarteto provede jednu ze dvou Rybových zachovaných kvartetních kompozic: Smyčcový kvartet d-moll, který je komponován v přísném kontrapunktickém slohu. Jako protiklad uvedeme romantické dílo Felixe Mendelssohna-Bartholdyho: Smyčcový kvartet a-moll, op. 13. Smyčcový kvartet G dur, KV 80 Wolfganga Amadea Mozarta dokreslí atmosféru celého večera. Nelehké životní osudy Mozartovy a Rybovy se v jejich tvorbě pozornému posluchači jasně vyjeví.