Březnice

09.06.2023

Rybův otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách. Žádost však poslal pozdě - místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.

Březnice

Ryba, jak ho rozhodně neznáte! Koncert ve spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici

Do prostor farního kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v Březnici je díky nově navázané spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici umístěno druhé uvedení zahajovacího koncertu 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023. Po staletích se do provozovací praxe opět vrací nádherná a v mnoha skladatelských aspektech zcela mimořádná Mše ve vážném stylu č. 1 a moll. Ta se stane středobodem a perlou programu koncertu duchovní hudby uspořádaného ve spolupráci s městem Březnice, Březnickou farností a Biskupstvím Českobudějovickým. U jejího obnoveného provedení by neměl žádný ctitel díla Jakuba Jana Ryby chybět. Toto bohatě polyfonicky vystavěné dílo zazní v sousedství s dalšími navýsost originálními skladbami rožmitálského Mistra. Duchovní poselství tohoto večera uzavře kantáta Jaroslava Pelikána Confessiones / Chvály na texty sv. Augustina, která představuje autorův pokus o současnou duchovní hudbu s ohledem na její provozovací dostupnost, avšak bez jakéhokoliv slevení z umělecké náročnosti. Přesně v tom duchu, jak hudbu pro kůry sakrálních prostor komponoval Jakub Jan Ryba.

DEO GRATIAS!