Březnice

22.09.2022

Rybův otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách. Žádost však poslal pozdě - místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.

Zámek Březnice

"BAROKNÍ INSPIRACE PRO RYBU I SOUČASNÉ AUTORY"

Komorní koncert, čtvrtek 22. 09. 2022, Zámek Březnice 18.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Období hudebního baroka bylo nesmírně košaté a stylově různorodé od Itálie, přes Čechy, Německo až po Francii. Kromě Johanna Sebastiana Bacha, jehož jedinečnou roli v této historické etapě nelze zpochybnit, je v posledních třiceti letech stále intenzivněji objevován rodák z Louňovic pod Blaníkem, Jan Dismas Zelenka. Navzdory tomu, že většinu svého produktivního věku strávil v Drážďanech, se jedná o českého hudebního skladatele, který do klenotnice barokní hudby přinesl řadu svébytných prvků, podle kterých ho rychle a velmi spolehlivě poznáme. Ne nadarmo se mu někdy říká český Bach, v určitém ohledu to vystihuje mimořádnost jeho talentu a postavení mezi ostatními skladateli, na stranu druhou je to poněkud zavádějící, protože Zelenka je natolik původní autor, že jakékoliv přirovnání selhává. Kromě vlastní autentické krásy byla barokní hudba i studnicí inspirace pro skladatele od 20. století až po současnost. Tato neobarokní vlna měla různé podoby od Stravinského přes Martinů, kteří se nechávali inspirovat spíše pouze kompozičními principy, ale melodicko-harmonický jazyk si povětšinou ponechávali vlastní. Zatímco u autorů, jejichž díla zazní na tomto koncertu, došlo k organickému navázání ve všech složkách kompozičního umění, avšak z pozice současného tvůrce.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda, Michal Novák a Martin Petrák.

Jan Dismas Zelenka: Triová sonáta

František Xaver Thuri: Sonata pro Tempore Adventus pro soprán, dva hoboje, fagot a continuo

Michal Novák/Sandrik Giovannino da Provolone: Triová sonáta

Johann Sebastian Bach: Arie. Jakub Jan Ryba: Arie

Martin Petrák & Haydn Ensemble