Březnice

05.09.2021

Rybův otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách. Žádost však poslal pozdě - místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.

Zámek Březnice

"PROJEVY RYBOVA OSOBITÉHO HUDEBNÍHO HLEDAČSTVÍ V PARALELÁCH JEHO SOUČASNÍKŮ"

 Komorní koncert, neděle 05. 09. 2021. 

Na díle Josepha Haydna pro smyčcové kvarteto sledujeme vývoj tohoto žánru: od původního divertimenta s koncertujícími prvními houslemi, přes různé pokusy osamostatnit i další hlasy, návrat k fuze až po výslednou lomenou fakturu. Haydnova skladatelská osobnost je svým hledačstvím velmi blízká podobným rysům Rybova hudebního rukopisu. Do Rybova Rožmitálského působiště se dostávaly jen zlomky toho, co v Evropě právě vznikalo, z čehož pramení Rybova originalita i jistá neotřelost. Na zámku v Březnici zazní v podání členů Apollon Quartetu Rybova Sonáta pro violu a violoncello G dur a Canon opisthobatos. Ryba ve svých komorních skladbách více než v orchestrálních a vokálních velmi často používá kontrapunktické techniky. Vzhledem ke zjevným paralelám mezi Rybou a Mozartem jsme do dramaturgie zařadili Mozartovo dílo Adagio a fuga c moll. Na závěr koncertu zazní Lamentace Eduarda Douši, jehož dílo je věnováno památce malíře Mikuláše Medka.