Mníšek pod Brdy

09.07.2023

1786-1788

Rybův strýc Jakoubek mu byl mentorem při výkonu pedagogického povolání.

kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy

"Pocta lidové písni" – koncert vokálně instrumentální hudby v instrumentaci Jaroslava Krčka a v provedení jeho souboru MUSICA BOHEMICA

Tento koncert souboru Musica Bohemica se ve všech skladbách dotýká umění, kterému říkáme lidové. Ať už to jsou skutečné lidové písně, jako např. u Janáčka, nebo písně vytvořené na lidové předlohy – Martinů, Krček, ale také písně, které jsou lidovostí ovlivněny, což je příklad písní Jana Jakuba Ryby. Z tohoto pohledu se nabízí otázka, co to lidové umění je a čemu slouží. Dá se všeobecně říci, že je to umění, které každý národ na celém světě chová jako svou přirozenou, nezaměnitelnou tvář, jež ho charakterizuje a odlišuje od jiných. Vzniká volně, svobodně, ze skutečné potřeby vyjádřit se umělecky k životu. Jak život plyne , se vším, co v něm člověka potkává, tak vznikají výtvory nejrůznějšího charakteru a nejrůznějších forem jako zrcadlo či paměť života. Všechny radosti, bolesti, všechny lidské slabůstky, touhy a tragédie tam najdeme. Putuje časem. Čas jej spoluvytváří, čistí a proměňuje. Je to umění, které patří nám všem, jsou to naše kořeny. A je tu ještě něco. Interpretace těchto skvostů v dnešní době. Lidové umění totiž dnešní době, alespoň u nás, nežije v prostředí, ve kterém bylo tvořeno. Lidé už nezpívají na poli při práci, nebo při tanci. A tak se toto umění může objevovat třeba na koncertním podiu jako připomenutí kulturní minulosti. A je potřeba je připravit tak, aby bylo tohoto prostředí hodno. To je případ koncertu, který vám dnes Musica Bohemica nabízí. Věříme, že vám udělá stejnou radost, jako to po celý čas naší existence tohoto souboru dělá nám. Jaroslav Krček