Plzeň

20.09.2022

Dne 28. května 1805 se Jakub Jan Ryba stal čestným občanem královského krajského města Plzně.

Dům hudby, Komorní sál Antonína Dvořáka 

"PLZEŇSKÉ SEDLÁČKOVO KVARTETO V OBJEVNÉ A RŮZNORODÉ DRAMATURGII, AVŠAK NA DOMÁCÍ PŮDĚ"

Komorní koncert, úterý 20. 09. 2022, Plzeň - Dům hudby. 19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Tvorba Johanna Sebastiana Bacha je esenciální součástí všech koncertů letošního ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby. Pokaždé v jiném kontextu a v jiné funkci. V tomto případě vytváří rámec jinak velmi různorodému programu tvořenému kombinací dvou zásadních kvartetních děl z repertoáru Sedláčkova kvarteta: Kvartetem g moll Václava Jindřicha Veita v první polovině a Šestým smyčcovým kvartetem Rafaela Kubelíka, kterého veřejnost znala a zná především jako vynikajícího mistra taktovky. Jméno Václav Jindřich - Wenzel Heinrich Veit (1806-1864) dnes znají prakticky pouze specializovaní hudební historikové, nanejvýš hrstka zanícených zájemců o starší hudbu. Širší posluchačské obci je jméno tohoto česko-německého skladatele, klavíristy, publicisty a organizátora hudebního života v Čechách 1. poloviny 19. století nejspíš zcela neznámé. A přesto byl Veit ve své době významným a oblíbeným skladatelem, jehož dílo respektovala i cizina - především německá. Skladatelská tvorba byla pro Rafaela Kubelíka jakýmsi uměleckým ventilem jeho vnitřních pochodů a možná i démonů, soudím dle až expresionisticky laděných skladeb, které jsem měl tu čest vyslechnout. Jsou tak docela nečekaným kontrapunktem k velmi vstřícné, přátelské a bezprostřední Kubelíkově osobnosti, jak ji známe ze záznamů zkoušek a vyprávění pamětníků.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Michal Sedláček.

Johann Sebastian Bach - Wolfgang Amadeus Mozart: Preludium a fuga g moll, KV 404a

Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č. 6

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll

Václav Jindřich Veit: Smyčcový kvartet g moll, op. 16, č. 4

Sedláčkovo kvarteto: Michal Sedláček - 1. housle, Jan Maceček - 2. housle, Tomáš Krejbich - viola, Matěj Štěpánek - violoncello.