Nepomuk

24.08.2023

1785-1786

Jakub Jan Ryba: "Tady jsem tedy za svou hudbu neposbíral žádnou úctu ani vážnost." 

Smrt matky v lednu roku 1786 a trápení plynoucí z nadměrného sebepřemáhání podstatně narušily Rybův dosud zdravý organismus. Plných šest týdnů jej trápily vysoké horečky a blouznivé stavy. Ve snech se plnily jeho touhy stát se kapelníkem a slyšet provedení vlastní opery... 

Varhanní recitál Alfreda Habermanna v Nepomuku

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku se stane místem, kde nejen v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby poprvé zazní Rybův novátorský varhanní cyklus Novae et liberae cogitationes (Nové a svobodné myšlenky), který mimo jiné podává i filosofický výklad hudebních myšlenek, a předznamenává tak romantismus, je pro každého varhaníka čest a velká výzva. Tento večer se jí ujme mladý, cenami z interpretačních soutěží ověnčený varhaník Alfred Habermann a uvede toto náročné dílo opět v život. Cyklus je bohužel nedokončený, ale pro toto souborné provedení se o nové dokončení pokusil skladatel, kontrabasista a stavitel varhan Michal Novák alias Sandrik Giovannino da Provolone. Jakub Jan Ryba byl však hlavně učitel stejně jako Leopold Mozart, tato souvislost nás přiměla v rámci tohoto recitálu nechat zaznít i varhanní skladby tohoto skladatele, který je však široké veřejnosti znám pouze jako otec slavného Wolfganga Amadea Mozarta. Tento handicap v oblasti vlastní hudební tvorby je také to, co mají s Rybou společného. Jako vzácný host vystoupí mezzosopranistka Lucie Hilscherová, které zazpívá zbrusu nové Čtyři písně k Panně Marii pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové hudebního skladatele Jana Bernátka, které pro ni zkomponoval během ledna roku 2023 a navazuje tím tak na jejich dlouholetou uměleckou spolupráci. Jan Bernátek je mimo jiné i vítězem skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby, věnuje se soustavně tvorbě duchovní hudbě a s Lucií je pojí i jejich rodné Valašsko.

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE II: SEMINÁŘE O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Úterý 03. 10. 2023. ZUŠ Nepomuk. Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír