Starý Rožmitál

08.06.2023

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


Ryba, jak ho rozhodně neznáte! Slavnostní zahajovací koncert ve Starém Rožmitále

Do unikátních, s Rybou autenticky a nerozlučně spjatých prostor farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále se po staletích opět vrací nádherná a v mnoha skladatelských aspektech zcela mimořádná Mše ve vážném stylu č. 1 a moll. Ta se stane středobodem a perlou duchovního programu Slavnostního zahajovacího koncertu 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023. U jejího obnoveného provedení by neměl žádný ctitel díla Jakuba Jana Ryby chybět. Toto bohatě polyfonicky vystavěné dílo zazní v sousedství s dalšími navýsost originálními skladbami rožmitálského Mistra. Duchovní poselství tohoto večera uzavře kantáta Jaroslava Pelikána Confessiones / Chvály na texty sv. Augustina, která představuje autorův pokus o současnou duchovní hudbu s ohledem na její provozovací dostupnost, avšak bez jakéhokoliv slevení z umělecké náročnosti. Přesně v tom duchu, jak hudbu pro rožmitálský kůr komponoval Jakub Jan Ryba.

DEO GRATIAS!