Starý Rožmitál

19.09.2022

1788-1815+

Jakub Jan Ryba: "Tohle je tedy místo, pro něž jsem určen".

Ryba v Rožmitálu prožil 27 let, tedy druhou a dramatičtější polovinu svého života. Část Rybova života v Rožmitále je vtisknuta do autobiografie "Můj život a hudba". Jeho smrt je zahalena tajemstvím.


"RYBOVY SONÁTY PRO VIOLONCELLO A VIOLU A BACHOVY SÓLOVÉ SUITY"

Komorní koncert, pondělí 19. 09. 2022, farní kostel Povýšení sv. Kříže, Starý Rožmitál. 19.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Zvukové spojení violy a violoncella přináší velmi delikátní, barevně kompaktní zážitek s velkou dynamickou i barevnou paletou. To již věděl i Ryba, když se rozhodl napsat tyto 2 sonáty pro zmíněné obsazení. O bližším určení těchto kompozic nevíme mnoho, avšak z charakteru a náročnosti obou partů lze usuzovat, že virtuózní part violoncella byl určen učiteli, možná ho Ryba psal sám pro sebe, a jednodušší part violy žákovi. Primární účel mohl být tedy edukativní. Nicméně hudebně se nejedná vůbec o didaktické kompozice určené do školních škamen. Svým charakterem prozrazují salonní zaměření. Jsou posluchačsky velmi vděčné, a ačkoliv se defakto jedná o sonáty pro sólové violoncello s obligátní violou, jsou hudebně velmi pestré a bohaté. Na koncertu v Rybově nejzásadnějším působišti - v Rožmitále pod Třemšínem - zazní v mistrovském podání našich nejlepších interpretů na tyto nástroje: violoncellisty Jiřího Bárty a violisty Karla Untermüllera. Oba jsou krom své sólové kariéry vyhledávanými a zkušenými komorními hráči. Tyto Rybovy hravé a rozjasněné kompozice v durových tóninách budou v programu vybalancovány závažnějšími, mollovými z Bachových sólových suit pro sólové violoncello. Sólová suita d moll zazní v transkripci pro violu. Jednotlivé nástroje se tedy oba představí jak sólově, tak ve vzájemné kombinaci.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda, Jiří Bárta a Karel Untermüller.

Johann Sebastian Bach: Suita pro sólové violoncello c moll & Suita pro sólovou violu d moll

Jakub Jan Ryba: Sonáta F dur pro violoncello a violu & Sonáta G dur pro violoncello a violu

Jiří Bárta - violoncello & Karel Untermüller - viola