Zář 22

Plzeň

Dne 28. května 1805 se Jakub Jan Ryba stal čestným občanem královského krajského města Plzně.

Rybův strýc Jakoubek mu byl mentorem při výkonu pedagogického povolání.

Zář 05

Březnice

Rybův otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách. Žádost však poslal pozdě - místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.

Ze strany Rybovy matky Rosalie Magdaleny zde měl Jakub Jan skvělé rodinné zázemí v podobě prarodičů Jana a Kateřiny Karníkových. V Přešticích nalezneme Rybovu pamětní desku, která je umístěna na místě zbořené staré přeštické školy, kde vyučoval Rybův děd i otec.