Říj 05

Plzeň

Dne 28. května 1805 se Jakub Jan Ryba stal čestným občanem královského krajského města Plzně.

Srp 24

Nepomuk

Jakub Jan Ryba: "Tady jsem tedy za svou hudbu neposbíral žádnou úctu ani vážnost."

Rybův strýc Jakoubek mu byl mentorem při výkonu pedagogického povolání.

Ze strany Rybovy matky Rosalie Magdaleny zde měl Jakub Jan skvělé rodinné zázemí v podobě prarodičů Jana a Kateřiny Karníkových. V Přešticích nalezneme Rybovu pamětní desku, která je umístěna na místě zbořené staré přeštické školy, kde vyučoval Rybův děd i otec.

Čvn 09

Březnice

Rybův otec se snažil pro syna získat některou z nadací, které umožňovaly nadaným chudým žákům studium na středních a vysokých školách. Žádost však poslal pozdě - místo při jezuitské koleji v Březnici už bylo obsazeno.