Skladatelská soutěž 2021

Vítězem skladatelské soutěže se stal pan Václav Uhlíř. Jeho dílo bylo uvedeno na Zahajovacím koncertě 5. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022 v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem v pátek dne 16. září 2022.   

Podmínky soutěže:

Spolek Duškovy Chotěborky ve spolupráci s Anthonea Musica s.r.o. a Společností Jakuba Jana Ryby

vyhlašují skladatelskou soutěž
v
 rekonstrukci sólového partu cembala
Koncertu C dur Jakuba Jana Ryby

Na základě absence sólového partu vytváříme příležitost kreativnosti soudobých skladatelů vytvořit historicky věrný sólový part cembala.

1. cena - finanční odměna 30 000 Kč

 • koncertní uvedení díla na Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022
 • pořízení audiovizuálního záznamu z tohoto provedení v profesionální kvalitě
 • vydání tiskem (sólový part v partituře J. J. Ryby)

Podmínky soutěže

 • termín odevzdání skladeb: 30. 9. 2021
 • věkový limit skladatelů není omezen
 • každý skladatel může přihlásit pouze 1 dílo
 • harmonický jazyk odpovídající stylu a době J. J. Ryby
 • sólový part dodají účastníci počítačem vysázenou v notačním programu ve formátu PDF (rukopisy nepřijímáme)
 • na partituře nesmí být nikde uveden autor (partitury budou hodnoceny striktně anonymně)
 • skladby budou posuzovány čistě na základě notového materiálu
 • účastnický poplatek: 500,- Kč zaslat bankovním převodem či složenkou na účet číslo 2501649552/2010

Účastník je povinen do 30. 09. 2021 zaslat e-mailem na adresu soutez@choteborky.cz následující:

 1. curriculum vitae ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT
 2. sólový part koncertu ve formátu PDF
 3. doklad o zaplacení účastnického poplatku (potvrzení o převodu z internetového bankovnictví, fotokopie složenky či soubor s naskenovanou složenkou)

Případně tyto dokumenty zaslat vytištěné na adresu:
Duškovy Chotěborky, spolek. Nekvasilova 25, 180 00, Praha 8

Veškeré další informace naleznete na adrese: www.choteborky.cz/soutez

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE 19. 12.2021

Porota:

Luboš Sluka, hudební skladatel, čestný člen poroty
Barbara Maria Willi,
cembalistka a pedagožka
Aleš Bárta, varhaník a pedagog
Eduard Douša, hudební skladatel a pedagog
Miroslav Kubička, hudební skladatel a pedagog
Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel

Partitura ke stažení: