Skladatelská soutěž 2019

v oboru
liturgické vokální či vokálně-instrumentální skladby

na texty
'Vidi Aquam, Veni Creator Spiritus či Magnificat
v originální latinské podobě nebo v českém překladu

Podmínky

 • termín odevzdání skladeb: 28.02.2019
 • délka skladby do 20 minut
 • věkový limit skladatelů není omezen
 • každý skladatel může přihlásit pouze 1 dílo
 • přijímáme pouze skladby vytvořené po 01.01.2015
 • přihlášená skladba nesmí být již vydána tiskem ani jinak publikována
 • respektování hlasových možností amatérských pěveckých sborů:
 • bas: G - d1
 • tenor: c - g2 (psané)
 • alt: g - d2
 • soprán: c1 - g2
 • sborová sazba SATB (omezeně a účelně možno i dělení hlasů)
 • možná drobná vokální sóla odpovídající schopnostem šikovných sboristů
 • instrumentální obsazení - s přihlédnutím k provozovacím možnostem na kůrech (možnost variabilního obsazení - ossia, ad lib.)
 • vedení hlasů a harmonický jazyk odpovídající možnostem chrámového provozu
 • partituru dodají účastníci počítačem vysázenou v notačním programu ve formátu PDF (rukopisy nepřijímáme)
 • na partituře nebude nikde uveden autor (partitury budou hodnoceny striktně anonymně)
 • nahrávku nepožadujeme, skladby budou posuzovány čistě na základě notového materiálu
 • účastnický poplatek: 500,- Kč zaslat bankovním převodem či složenkou na účet číslo 5023013851/5500
 • účastník je povinen do 28.02.2019 zaslat e-mailem na adresu info@anthoneamusica.cz
 • curriculum vitae ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT
 • aktuální fotografii ve formátu JPG, PNG, TIFF, BMP, PDF (možno integrovat do CV)
 • partituru přihlášení skladby ve formátu PDF
 • doklad o zaplacení účastnického poplatku (potvrzení o převodu z internetového bankovnictví, fotokopie složenky či soubor s naskenovanou složenkou)

případně tyto dokumenty zaslat vytištěné na adresu:
Anthonea Musica, Přímá 287/19, 360 18 Tašovice - Karlovy Vary

 • vyhlášení vítězů proběhne na Závěrečném koncertu Festivalu Jakuba Jana Ryby v Praze 20.06.2019

 • změna vyhrazena - pořadatel může zrušit soutěž i v jejím průběhu bez udání důvodu

Ceny

1. cena - koncertní uvedení díla na Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 a pořízení audiovizuálního záznamu z tohoto provedení v profesionální kvalitě, garantované provedení na českých kůrech, vydání tiskem

2. cena - garantované provedení na českých kůrech a vydání tiskem

3. cena - vydání tiskem

Porota

  • Petr Kolař, varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr a pedagog

  • Josef Kšica, varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr, skladatel

  • Miroslav Kubička, skladatel a pedagog

  • Vladimír Roubal, varhaník, ředitel chrámové hudby, sbormistr, skladatel

  • Miloš Orson Štědroň, skladatel, klavírista, muzikolog, libretista a pedagog