Vážení a milí přátelé, prosíme vás, podpořte naší kampaň na portálu HitHit, vaše peníze půjdou na honoráře umělcům 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020.  NECHTE RYBU VYPLOUT!
Srdečně vám děkujeme!

V roce 2019 jsme realizovali v rámci 2. ročníku Rybova festivalu v "Rybových místech" na Rožmitálsku a v Praze symfonické a komorní koncerty, skladatelskou soutěž, konferenci a workshopy s tvůrčími dílnami. Pro 3. ročník v roce 2020, kdy si připomeneme Rybova půlkulatá výročí, bychom rádi Rybův festival rozšířili o nové koncertní lokality v Rybově rodišti Přešticích a též v Plzni. Ke každému koncertu bude předcházet dramaturgický úvod, kde výrazné osobnosti hudebního života upozorní na všechny souvislosti uváděných skladeb, zajímavosti z Rybova života či genia loci jednotlivých míst.

Obsahovou náplní Rybova festivalu je pravidelné koncertní provádění Rybových skladeb instrumentálních i liturgických vedoucí nejen k oživení jeho odkazu, ale i ke kompletní koncertní realizaci jeho širokého a pestrého katalogu. Vzhledem k okolnostem Rybova života se však můžeme dočkat i překvapivých objevů jeho dosud neznámých skladeb. Další obsahovou náplní je koncertní uvádění zajímavých programů složených z hudby Rybovy a zároveň z hudby jeho předchůdců, současníků i následovníků. Při přípravě koncertního uvedení Rybových skladeb vždy odborně revidujeme notové materiály, který po svém vydání poslouží větší míře využití těchto děl nejen ke studiu, ale i k jejich četnějšímu koncertnímu uvádění. Spolupracujeme jak s předními českými umělci, tak i s představiteli mladé perspektivní generace českých umělců. Workshopy jsou částí programu, kterou bychom rádi rozvíjeli nejdynamičtěji v závislosti na možnostech finančních zdrojů. Živou otázkou je situace soudobé liturgické a duchovní hudby, kterou se zabýváme na platformě konference-disputace. Tato živná půda dala vzniknout myšlence založení a realizace skladatelské soutěže.