2. ročník se konal 28. dubna - 15. července 2019 
za finanční podpory

Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

pod záštitou

  • kardinála Dominika Duky a Arcibiskupství pražského
  • starosty města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška
  • starostky města Mníšek pod Brdy Mgr. Magdaleny Davis, Ph.D.
  • místostarostky města Mníšek pod Brdy Ing. Dany Dalešické
  • starosty města Březnice Ing. Petra Procházky
  • hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

Pořadatel: Anthonea Musica, s.r.o.
Ředitel festivalu: MgA. Šimon Kaňka
Dramaturg: MgA. Zdeněk Klauda

DOVOLTE NÁM PROSÍM UPŘÍMNÉ A SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ RYBŮV FESTIVAL        V ROCE 2019 PODPOŘILI  


Speciální partneři:

Arcibiskupství pražské - vážený pan Dominik kardinál Duka OP,

vážený pan Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., vážená paní Kristina Poláčková

město Rožmitál pod Třemšínem - vážený pan Ing. Josef Vondrášek

Nadační fond Jakuba Jana Ryby


Partneři:

Společnost Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem - vážený pan Hubert Hoyer,

vážená paní Mgr. Ivana Hoyerová

Nibiru Publishers - vážený pan Ing. Tomáš Janeček

ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem - vážený pan Mgr. Michal Filina

Penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem - vážená paní Lenka Trčková

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál - vážený pan P. Mgr. Petr Misař

Podbrdské muzeum - vážená paní Ing. Iva Ježková, DiS., vážená paní Mgr. Pavla Váňová Černochová

Město Březnice - vážený pan Ing. Petr Procházka, vážená paní Petra Bartoníčková,                       vážený pan Ing. Robert Barták

Město Mníšek pod Brdy - vážená paní Mgr. Magdalena Davis, Ph.D., vážená paní Ing. Dana Dalešická, vážená paní Jana Dušková


Podporovatelé:

Marek Benda - stavební projektant

Luboš Rom s.r.o.

Západočeské komunální služby a.s. - vážený pan Mgr. Pavel Thurnwald

PŘÍBRAMSKÁ TISKÁRNA s.r.o. - vážený pan Štěpán Buch

Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. - vážený pan Petr Kaiser

SEAP Rokycany s.r.o. - vážený pan Ing. Vlastimil Brada

SUNNYMONT s.r.o. - vážený pan David Rejsek

CETOS CZ s.r.o. - vážený pan Tomáš Drobílek

KAISER s.r.o. - vážený pan JUDr. Josef Kaiser

LINORIC - vážený pan Ladislav Ric


Donátoři:

vážený pan Michal Zeman

vážený pan Ing. Zdeněk Bláha

Dřevovýroba Wimmer s.r.o. - vážený pan Vladimír Wimmer

WSM - Czech Republic s.r.o. - vážený pan Miroslav Křeček

Zemědělské družstvo v Pňovicích - vážený pan Ing. Karel Daniel

DOMERINO S.R.O. - vážená paní Bc. Hana Klegová

Farma Moulisových s.r.o. - vážený pan Pavel Moulis


Přispěvatelé:

vážený pan Jan Kříž

BEOK S.R.O. - vážený pan Bohumil Tomek

LIVING IN GREEN S.R.O. - vážená paní Ing. Lenka Vyhnálková

vážený pan František Brda - autobusová doprava Brdabus

VÝTAHY PŘÍBRAM S.R.O. - vážený pan Pavel Scharhag

MINOS CB S.R.O. - vážený pan Ing. Michal Novák

ABEKO S.R.O. - vážená paní Štěpánka Volná

LIPATECH S.R.O. - vážený pan Pavel Jeníček

vážený pan Luboš Hess - kominictví

RUMPOLD - P s.r.o. - vážený pan Michal Hrdina


Mediální partneři:

RADIO PROGLAS - vážený pan Jan Janoška, vážená paní Klára Beránková, vážený pan Pavel Smolek

KlasikaPlus.cz - vážená paní JUDr. Veronika Paroulková

Třemšínské listy - vážený pan Mgr. František Žán


Pořadatel:

Anthonea Musica s.r.o.


2. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019 podpořilo neuvěřitelných 42 subjektů.

Skláníme se před vaší laskavostí a srdečně vám všem děkujeme za spolupráci.

Těšíme se na další budoucí radostné sdílení Rybova odkazu!    

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolte mi prosím krátké ohlédnutí za 2. ročníkem Festivalu Jakuba Jana Ryby 2019.

Osobně považuji za malý zázrak, že se nám v dnešní rozbouřené době daří v započaté aktivitě pokračovat. Je to v první řadě dáno tím, že jsme obklopeni kromě jiných i osobnostmi mimořádné kvality odborné i lidské. Chtěl bych na tomto místě co nejsrdečněji poděkovat Ivaně a Hubertovi Hoyerovým, kteří stále pokračují v zasvěcení svých životů do péče o odkaz Mistra Jakuba Jana Ryby      a současně též srdečně děkuji za podporu celé Společnosti Jakuba Jana Ryby. Moje srdečné poděkování za záštitu, neutuchající vřelé přijímání všech nových podnětů a stálou mimořádnou podporu patří panu Ing. Josefu Vondráškovi, starostovi města Rožmitál pod Třemšínem. Mezi další hlavní rožmitálské opory, kterým náleží moje srdečné poděkování, patří ředitel ZUŠ Jakuba Jana Ryby pan Michal Filina a páter Petr Misař, administrátor Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, jejímž centrem je farní kostel Povýšení sv. Kříže, kde spočívá duchovní jádro celého Festivalu. Moje speciální srdečné poděkování patří Ing. Tomáši Janečkovi z pražského vydavatelství Nibiru Publishers, který        je svými kulturními aktivitami trvajícími již několik desítek let ojedinělou a mimořádnou postavou. Všichni výše jmenovaní jsou též členy správní rady nově vzniklého Nadačního fondu Jakuba Jana Ryby, který bude dále rozvíjet péči o Rybův odkaz a rozšiřovat tím přesah jeho působnosti.

Festival Jakuba Jana Ryby se neobejde bez současných i budoucích partnerů, podporovatelů, donátorů i drobných přispěvatelů! Rybův festival by nevznikl by bez laskavého zájmu, speciální hluboké podpory a zaštítění Arcibiskupstvím pražským a kardinálem Dominikem Dukou, jejichž trvající náklonnosti si nesmírně ceníme a s velkou radostí jí přijímáme. Letošní ročník byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a s přispěním Středočeského kraje, za což velice děkujeme a této podpory si velice vážíme. Záštitu nad Festivalem převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, dále též Mgr. Magdalena Davis, Ph.D., starostka města Mníšek pod Brdy, Ing. Dana Dalešická, místostarostka města Mníšek pod Brdy a v neposlední řadě i Ing. Petr Procházka, starosta města Březnice. Vám všem srdečně děkuji za podporu a vynikající spolupráci. Speciální poděkování zaslouží Penzion Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem za pečlivou a laskavou péči o hosty Festivalu.

Je zde na místě velice vřele a s úctou poděkovat všem subjektům a společnostem, které Rybův festival svými finančními prostředky podpořili a bez kterých by jeho realizace nebyla možná. Zvláště u srdce chováme ty subjekty a jejich představitele, kteří s námi setrvávají v podpoře naší činnosti již od začátku. Velice si vážíme podpory od subjektů, které letos Rybův festival nově podpořili a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří jsou nám otevření a spolupráci přislíbili i do budoucnosti. Vyjmenování všech subjektů, které Rybův festival letos podpořili, by vydalo snad na celou stranu, a proto jejich soupis naleznete ve speciální části bookletu tohoto CD. Prosím, zachovávejte nám svoji přízeň a šiřte dobré jméno Rybova festivalu i nadále! Pokud se dostane toto CD do ruky někomu, komu se zalíbí a bude chtít Rybův festival podpořit, velice rádi do rodiny podporovatelů přijmeme i další partnery.

Moje osobní poděkování patří panu Mons. Zdenkovi Wasserbauerovi, Kristině Poláčkové, Lence             a Jaroslavovi Pelikánovým s celou rodinou, mojí rodině, Vítovi Janatovi ze Studia Chorus                        a v neposlední řadě dramaturgovi Festivalu MgA. Zdeňkovi Klaudovi, se kterým stojíme společně        od prvních úvah o vzniku Rybova festivalu přes dnešní dny a doufám, že i přes jeho enormní vytížení      i na poli výkonného umělce i do dalších let!

Na závěr si dovolím poznamenat, že v životě je mnoho věcí pomíjivých, ale naše kulturní hodnoty,          o které, když se patřičně staráme a starat budeme i nadále, mohou přetrvat i nadále! Ještě jednou děkuji vám všem, přeji vám i všem posluchačům a návštěvníkům prožití mimořádných zážitků                  s Festivalem Jakuba Jana Ryby a rád se s vámi budu těšit na setkávání při dalších ročnících!

Se srdečným pozdravem, MgA. Šimon Kaňka, ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby.