Třetí ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020 proběhl vzhledem k pandemii SARS CoV-2 v náhradním podzimním termínu a ve výrazně redukované podobě oproti původnímu dramaturgickému plánu akcí.       Z tohoto důvodu Rybův festival letos na třech koncertech publiku představil převážně Rybovo komorní dílo, výjimkou bylo uvedení Koncertu pro lesní roh a orchestr Es dur v podání Zuzany Rzounkové, Symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň a dirigenta Jiřího Štrunce. 

Dne 28. září 2020 proběhlo na zahajovacím koncertě v Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem žehnání novému CD "Concertos" s Rybovou koncertantní hudbou, kterého se laskavě ujal Pater Petr Misař. CD pochází z dílny významného partnera Rybova festivalu, pražského vydavatelství Nibiru Publishers. Děkujeme tímto panu Ing. Tomáši Janečkovi za letitou spolupráci a laskavou podporu našich aktivit. 

Cílem festivalu je především prezentace Jakuba Jana Ryby jako renesanční osobnosti a umělce mimořádných talentů. Rybův festival představuje nejen jeho duchovní a instrumentální hudební tvorbu, ale akcentuje i přesahy jeho literárního a edukativního díla. Ukazuje tedy pravou tvář Rybovy osobnosti nejen jako autora České mše vánoční. Festival představuje Rybovo dílo v takovém kontextu, v jakém  ho zatím neznáte. Současně nejen Rybova hudba zaznívá ve špičkové interpretaci na místech Rybovy působnosti a s péčí, která mu náleží. Rybův festival je pořádán ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem, Společností Jakuba Jana Ryba, Římskokatolickou farností Starý Rožmitál a dalšími subjekty na místech "Rybova kraje".  V Rožmitále pod Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, na zámku v Březnici, ve Starém Rožmitále a v Rybově rodišti v Přešticích.

Na koncertech symfonické a komorní hudby se letos představili mladí i renomovaní umělci, kteří se ujali nejen skladeb Jakuba Jana Ryby,  ale také dalších autorů, zejména jeho současníků. Návštěvníci festivalu se před každým koncertem ponořili nejen do hudebních souvislostí v podobě oblíbených dramaturgických úvodů, následně především do samotné hudební interpretace: hráčky na lesní roh Zuzany Rzounkové, která provedla rožmitálskou premiéru Rybova Koncertu pro lesní roh a orchestr Es dur, do virtuozní hry houslisty Jiřího Sychy a cembalisty Filipa Dvořáka a v neposlední řadě do bravurního, sofistikovaného a emocionálně kultivovaného výkonu smyčcového kvarteta Rejcha Quartet. Titul Rybův junior letos drží Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň, který vystoupil na zahajovacím koncertě v Rožmitále pod Třemšínem. 

Srdečně děkujeme publiku za překvapivě četnou účast i v této usebrané době, všem partnerům a spolupracujícím subjektům za podporu, bez které by nebylo možné Rybův festival realizovat, a v neposlední řadě všem umělcům za vytvoření kouzelné atmosféry plné nevšedních hudebních zážitků. 

TĚŠÍME SE NA NAŠE SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ V ROCE 2021!


Programová brožura 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby ke stažení: