2. ročník se koná 28. dubna - 15. července 2019

pod záštitou

  • kardinála Dominika Duky a Arcibiskupství pražského
  • starosty města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška
  • starostky města Mníšek pod Brdy Mgr. Magdaleny Davis, Ph.D.
  • místostarostky města Mníšek pod Brdy Ing. Dany Dalešické
  • starosty města Březnice Ing. Petra Procházky
  • hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

Pořadatel: Anthonea Musica, s.r.o.
Ředitel festivalu: MgA. Šimon Kaňka
Dramaturg: MgA. Zdeněk Klauda

Zakládající ročník 2018 se uskutečnil v Rožmitále pod Třemšínem, kde jsme realizovali symfonický a komorní koncert, konferenci a instrumentální kurzy. V tomto ročníku 2019 jsme počet akcí rozšířili a Festival se bude konat i v Březnici, Mníšku pod Brdy, Plzni a Praze. Žádná z takových aktivit se neobejde bez současných i budoucích partnerů a podporovatelů! Chtěli bychom tímto co nejsrdečněji poděkovat všem rožmitálským spolupracovníkům: Hubertovi a Ivaně Hoyerovým a Společnosti Jakuba Jana Ryby, panu starostovi Ing. Josefu Vondráškovi a celému městu za jeho mimořádnou podporu, řediteli ZUŠ Jakuba Jana Ryby panu Michalu Filinovi a páterovi Petru Misařovi, který pečuje o Kostel sv. Kříže ve Starém Rožmitále, kde spočívá duchovní jádro celého Festivalu.

Celá akce je realizována s přispěním Středočeského kraje, za což velice děkujeme hejtmance Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové. Festival by nevznikl bez laskavého zájmu, generální podpory a zaštítění Arcibiskupstvím pražským a kardinálem Dominikem Dukou, jejichž náklonnosti si nesmírně ceníme. Speciální poděkování zaslouží Penzion Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem, Konzervatoř v Plzni a Ing. Tomáš Janeček z vydavatelství Nibiru Publishers. Je zde na místě poděkovat všem níže uvedeným subjektům a společnostem, bez kterých by nebyla realizace Festivalu možná. Zachovejte nám prosím přízeň a šiřte dobré jméno Festivalu i nadále, rádi do rodiny podporovatelů přijmeme i další partnery.

Moje osobní poděkování patří všem účinkujícím zahajovacího ročníku 2018, Mons. Zdenkovi Wasserbauerovi, Kristině Poláčkové, Lence Trčkové, rodině Pelikánových, Jakubovi Hrubému, Evě Kolkové a v neposlední řadě dramaturgovi Festivalu MgA. Zdeňkovi Klaudovi. Ještě jednou děkuji vám všem a budu se těšit na setkání při dalších ročnících!

Se srdečným pozdravem MgA. Šimon Kaňka, ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby

Generální partner

Arcibiskupství pražské

Hlavní partner

město Rožmitál pod Třemšínem

Speciální partner

Středočeský kraj

Partneři

Nibiru Publishers
Společnost Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Penzion Panský dům Rožmitál pod Třemšínem
ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
Konzervatoř v Plzni

Podporovatelé

ČNES
Lino Ric
SEAP Rokycany
Stamont
Scolarest
Západočeské komunální služby a.s. - Marius Pedersen group
Příbramská tiskárna s.r.o.
Amper Market
Sunnymont
Kaiser s.r.o.
Cetos cz s.r.o.
TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.

Donátoři

Rios Příbram
Luboš Rom
Marek Benda - stavební projektant

Mediální partner

Třemšínské listy