5. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022
se konal
 od 16. září do 15. října.  

DĚKUJEME NAŠEMU MILÉMU PUBLIKU, VŠEM UMĚLCŮM A VŠEM PARTNERŮM FESTIVALU ZA VYTVOŘENÍ RADOSTNÉ ATMOSFÉRY PŘI SETKÁVÁNÍ S KRÁSNOU HUDBOU.

Program 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023 pro vás právě chystáme. Těšíme se na setkávání.

RYBOVSKÁ MÍSTA 2022:

Audiovizuální záznam Zahajovacího koncertu 4. ročníku 2021: