Program 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 28. 9.-23. 10. 2020:

Zahajovací koncert, pondělí 28. 09. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum.

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Vstupenky v ceně 100, - Kč za plné vstupné a 50, - Kč za zlevněné vstupné pro seniory, ZTP a studenty je možné zakoupit v Podbrdském muzeu. Rezervace vstupenek jsou možné u Mgr. Pavly Váňové Černochové na čísle 311 249 262 nebo na emailu pv@podbrdskemuzeum.cz, další informace naleznete na www.podbrdskemuzeum.cz

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Po koncertě následuje beseda s Rybovým interpretem Zuzanou Rzounkovou.

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur

Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem"

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň

Zuzana Rzounková - lesní roh

dirigent Jiří Štrunc


Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny nejen pro děti a mládež, úterý 29. 09. 2020.

16.00-18.00. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry,

lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


ZRUŠENO! Další info viz @rybuvfestival

Symfonický koncert, úterý 29. 09. 2020 Plzeň, Dům hudby. 

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Repríza koncertu ze dne 28. 09. 2020.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


Komorní koncert. Pátek 02. 10. 2020 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka.

17.30 prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Vstupenky v ceně 100, - Kč za plné vstupné a 50, - Kč za zlevněné vstupné pro seniory, ZTP a studenty je možné zakoupit v pokladně Městského úřadu Mníšek pod Brdy a v kavárnách Patina House a Malý Mnich na náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy. Rezervace vstupenek jsou možné u paní Jany Duškové na čísle 318 592 280 nebo na emailu jana.duskova@mnisek.cz, další informace naleznete na www.mnisek.cz

Dramaturgické průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur

Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground

Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll 

Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo

Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll

Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo

Henry Eccles: Ground

Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století

Jiří Sycha - housle

Filip Dvořák - cembalo


Komorní koncert. Pátek 09. 10. 2020, Zámek Březnice.

19.00 Koncert se koná v sekcích Rybova komorní hudba.

Vstupenky v ceně 150, - Kč za plné vstupné a 100, - Kč za zlevněné vstupné pro seniory, ZTP a studenty je možné zakoupit na

https://www.zamek-breznice.cz/cs/akce/66487-reicha-quartet-na-zamku-breznice

Rezervace vstupenek jsou možné u Ing. Roberta Bartáka na čísle 318 682 179 nebo na emailu bartak.robert@npu.cz.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet č. 1 a-moll

Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga F-dur

(BWV 527 + BWV 1080 - transkripce pro smyčcové trio KV404a)

Johann Sebastian Bach-Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a Fuga Es-dur

(BWV 526 - transkripce pro smyčcové trio KV404a)

Jakub Jan Ryba: Sonata F-dur pro violu a violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet č. 19 C-dur, "Disonantní", KV 465

Rejcha Quartet

Helena Kornfeld Zemanová, Veronika Manová-housle, Jakub Verner-viola, Libor Mašek-violoncello


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu. Pátek 16. 10. 2020.

18.00. Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže


Duchovní koncert. Pátek 16. 10. 2020.

Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková

Jaroslav Pelikán: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum

Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli

Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr)

Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)

Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany

Bohuslav Martinů: Píseň nábožná

Jan Novák: Gloria

František Gregor Emmert: Magnificat

Markéta Böhmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán

L'Armonia Ensemble, Linda Sítková - varhany, Jiřina Dvořáková Marešová - pozitiv

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, dirigentka Věra Hrdinková

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


Závěrečný komorní koncert. Pátek 23. 10. 2020 Přeštice, Kulturní a komunitní centrum.

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Vstupenky v ceně 100, - Kč za plné vstupné a 70, - Kč za zlevněné vstupné pro seniory, ZTP a studenty je možné zakoupit na https://www.kzprestice.cz nebo v TIC Přeštice. Rezervace vstupenek jsou možné u Mgr. Martiny Míškové na čísle 379 304 900 nebo na emailu miskova@prestice-mesto.cz

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35 

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll

Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku" 

Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi"

České filharmonické kvarteto

Olga Šroubková 1. housle, Viktor Mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello

Změna vyhrazena.