Pokud se nám podaří peníze v kampani na HitHit vybrat, 

program Rybova festivalu 2020 by mohl vypadat takto:

Zahajovací koncert, neděle 26. 04. 2020 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým interpretem: Jan Musil

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr
Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem"
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2

Jan Musil - lesní roh
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň 
dirigent Jiří Štrunc


Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny, pondělí 27. 04. 2020
Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry
lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán


Symfonický koncert, pondělí 27. 04. 2020 Plzeň, Sál Konzervatoře Plzeň

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Repríza koncertu ze dne 26. 04. 2020.


Komorní koncert. Středa 29. 04. 2020 Přeštice, Kulturní a komunitní centrum

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35 
Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll
Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku" 
Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi"

České filharmonické kvarteto


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu. Pátek 08. 05. 2020

Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže

18.00. Hudební doprovod Mše sv. dle výběru Jaroslava Pelikána.

            Jedno z mnoha poslání Festivalu Jakuba Jana Ryby je i péče o soudobou liturgickou hudbu.              V tomto ročníku jsme se poprvé rozhodli využít konání Mše svaté k představení doprovodné liturgické hudby dle estetiky a funkčnosti tak, jak ji vidí a vybere její garant.    
Garantem roku 2020 je flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán.


Duchovní koncert. Pátek 08. 05. 2020

Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková

Jaroslav Pelikán: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum
Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli
Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr),
Radovánky nevinných dítek o Vánocích (výběr)
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany
Bohuslav Martinů: Píseň nábožná
Jan Novák: Gloria
František Gregor Emmert: Magnificat

Markéta Böhmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, 
L'Armonia Ensemble, Linda Sítková - varhany, Jiřina Dvořáková Marešová - pozitiv
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
dirigentka Věra Hrdinková


Konference - disputace. Sobota 09. 05. 2020.

Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00

          Konference-disputace bude tento rok vedena jako rozbor, kde se budeme zabývat reflexemi                 a kritickému hodnocení hudebního doprovodu Mše svaté ze dne předcházejícího s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě účastníků zmíněné Mše svaté. Akce bude realizována pod patronátem P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál.


Komorní koncert. Pátek 15. 05. 2020, Zámek Březnice. 

 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll 
Ervin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto 
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132

Bennewitzovo kvarteto


Komorní koncert. Pátek 22. 05. 2020 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka.

17.30. Prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické a průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur
Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll
Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo
Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll
Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo
Henry Eccles: Ground
Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století

Jiří Sycha - housle

Filip Dvořák - cembalo


Závěrečný symfonický koncert. Čtvrtek 04. 06. 2020,
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově,

17.30. Prohlídka Betlémské kaple,
19.00. Koncert se koná v sekci Rybova vokálně instrumentální duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Adam Viktora

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546
Jakub Jan Ryba: Stabat mater (české), N 438
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245
Johann Georg Leopold Mozart: Missa in A

Gabriela Eibenová - soprán, Daniela Čermáková - alt,
Jakub Kubín - tenor, Roman Hoza - bas

Ensemble Inégal
dirigent Adam Viktora