Program 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2023, 08. 06. - 06. 10.: 

"RYBA, JAK HO ROZHODNĚ NEZNÁTE!"

Zahajovací koncert, čtvrtek 8. června 2023, 19.00. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže. II. uvedení v pátek 9. června 2023, 19.00. Březnice, farní kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského. Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

Jakub Jan Ryba: Missa in a, N 381, Salve Regina, N 294.

Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty

Jaroslav Pelikán: Confessiones / Chvály na texty sv. Augustina

L´Armonia Vocale: Soprány: Magdaléna Heboussová, Kristýna Fílová. Alty: Anna Moriová, Marie Svobodová. Tenoři: Petr Dvořák, Tomáš Lajtkep. Basy: Jaroslav Patočka, Radek Martinec.

L´Armonia Terrena Ensemble: Filip Dvořák cembalo. Oto Reiprich flétna. 1. housle – Daniela Oerterová, 2. housle – Šárka Petříková, viola – Radim Sedmidubský, violoncello – David Havelík, kontrabas – Tomáš Vybíral, kytara Jaroslav Novák.

Dirigent Zdeněk Klauda.

"MLADÍ UMĚLCI PRO MLADÉ PŘEŠTIČÁKY"

Komorní duchovní koncert, pátek 23. června 2023, 19:00 kostel sv. Ambrože ve Vícově u Přeštic.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda.

JOHANN SEBASTIAN BACH: Suita č. 1 G dur pro violoncello solo, BWV 1007

CLAUDIO MONTEVERDI: Selva morale e spirituale (výběr).

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC: Officium Vespertinum: Beatus Vir, Ps. 112 (in G)

JAKUB JAN RYBA: Salve Regina, N 294. Graduale pro 5. neděli postní, N 202 (in F).

Graduale pro 3. neděli postní, N 200 (in Es)

VOJTĚCH DLASK: Moteto na text "O chvále stvoření" od sv. Františka z Assisi

L´Armonia Terrena Ensemble & L´Armonia Terrena Vocale

Soprán: Kristýna Fílová. Alt: Anna Moriová, Tenor: Ondřej Holub, Bas: Jiří Miroslav Procházka

Libor Mašek – violoncello

Nastudoval, na pozitiv bude hrát a řídí Zdeněk Klauda.


"POCTA LIDOVÉ PÍSNI – JANÁČEK, MARTINŮ, KRČEK A RYBA"

Koncert vokálně instrumentální hudby, neděle 9. července 2023, 18:00, kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy. Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Jaroslav Krček.

B. Martinů: "Písničky na jednu stránku" - Otevření slovečkem, Sen panny Marie. "Písničky na dvě stránky" - Děvče z Moravy, Zvolenovcí chlapci. "Nový špalíček" - Touha, Smutný milý, Veselá dievča

J. Krček: "Písně o vojně" - Chodila matička, Stála má milá, Přeškoda nastokrát, Já husarka malá, Copak mě neznáte

L. Janáček: "Moravská lidová poezie v písních" - Lavečka, Věrnosť, Komu kytka, Stálosť

J. J. Ryba: výběr pěti písní z cyklů Zwölf Böhmische Lieder a Neue Böhmische Lieder - Ukolébavka, Spokojený sedlák, Zpěv žencův, Stálý milovník, Spokojený dudák

J. Krček: Tři písně na lidové texty - Hdě ty jedeš, Měla jsem chlapce, Pase ovčák ovce

Lidové písně v úpravě J. Krčka - Což se mně má milá hezká zdáš, Vyšla hvězda, Stojí šohaj, Strejček nimra

Anna Hlavenková - soprán, Karel Jakubů – tenor

MUSICA BOHEMICA A JAROSLAV KRČEK


"PROVEDENÍ RYBOVA CYKLU NOVAE ET LIBERAE COGITATIONES"

Duchovní koncert, středa 23. srpen 2023, 18.00 kostel Povýšení sv. Kříže, Starý Rožmitál

Duchovní koncert, čtvrtek 24. srpen 2023, 18.00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda, Alfred Habermann a Jan Bernátek.

Jakub Jan Ryba: Novae et liberae cogitationes.

Jan Bernátek: Čtyři písně k Panně Marii pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové

Leopold Mozart: Hudba pro varhany

Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Alfred Habermann – varhany


"RYBA A JEHO ODKAZ POHLEDEM MARTINA RUDOVSKÉHO"

Pátek 06. 10. 2023, 17.00. Rožmitál pod Třemšínem, Rybova expozice Podbrdského muzea.

Interaktivní seminář Martina Rudovského.

Páteční seminář se bez letošní náhrady odkládá z důvodů nečekaně zaměstnavatelem nařízené páteční zahraniční pracovní cesty Martina Rudovského. Za vzniklé komplikace se omlouváme.  


"RYBOVI JUNIOŘI"

"Absolvent houslové Akademie Václava Hudečka z Luhačovic hraje na Festivalu Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem spolu se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Plzeň prim"

Závěrečný symfonický koncert, 5. října 2023, 19.30. Plzeň, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka.

II. uvedení, 6. října 2023, 19.30. Galerie Podbrdského muzea, Rožmitál pod Třemšínem

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Jiří Štrunc.

Jakub Jan Ryba: Kasace,

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro housle a orchestr D dur KV218

Leopold Mozart: Symfonie B dur

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň

Jan Novák - housle | vítěz Akademie Václava Hudečka z Luhačovic 2023

Dirigent Jiří Štrunc


"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE II-III: SEMINÁŘE O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

27. 9. 2023: interaktivní seminář se ZUŠ NEPOMUK 

"Po stopách Jakuba Jana Ryby"


"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE III a IV: POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘŮ O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

4. října 2023. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Lektoři: Zdeněk Klauda a Šimon Kaňka 

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami nejen pro děti a mládež.


ZMĚNA VYHRAZENA.


5. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022, 16. září - 15. října se uskutečnil pod záštitou:

 • Dominika kardinála Duky OP a Arcibiskupství pražského
 • Mgr. Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje
 • Mgr. Elišky Bartákové, náměstkyně primátora statutárního města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí
 • Mgr. Pavla Bártla, starosty města Rožmitál pod Třemšínem
 • JUDr. Josefa Kaisera, místostarosty města Rožmitál pod Třemšínem
 • P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál
 • Huberta Hoyera, předsedy Společnosti Jakuba Jana Ryby, z. s.
 • Ing. Petra Procházky, starosty města Březnice
 • Mgr. Magdaleny Davis, Ph.D., starostky města Mníšek pod Brdy
 • Ing. Dany Dalešické, místostarostky města Mníšek pod Brdy
 • Mgr. Karla Naxery, starosty města Přeštice
 • Ing. Jiřího Švece, starosty města Nepomuk

TÉMA: "RYBOVO HUDEBNÍ DÍLO ZASAZENÉ V SOUVISLOSTECH ODKAZU JOHANNA SEBASTIANA BACHA A V KONTEXTU HUDBY 19. - 21. STOLETÍ"

Obsahem programu 5. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022 je pohled na Rybovo pestré symfonické, komorní, vokálně-instrumentální a duchovní dílo v souvislostech odkazu Johanna Sebastiana Bacha a v kontextu hudby autorů 19. až 21. století. Rybův vztah k Bachovi můžeme nazvat obdivným, jelikož zjevně Bachovo dílo dobře znal a nechal se ve svojí tvorbě inspirovat kontrapunktickými technikami. I přes rozdílnosti nejen v jejich osudech, kdy Rybův byl jednoznačně těžší i co se týká životních a tvůrčích podmínek, ale i v rozdílných přístupech k jinak velmi pevné víře, totiž že Ryba byl katolík a Bach protestant, však nalezneme důležité společné aspekty. Oba měli společné to, že nalezli oporu jak v širokém rodinném zázemí, které si vytvořili, tak v praktikování řemesla regenschoriho, i když Bach měl daleko více možností pro různá uplatnění, ale předně právě v samotné duchovní tvorbě. To se odrazilo na Bachově kantátové tvorbě pro celý liturgický rok a u Ryby v jeho cyklu Cursus sacro harmonicus. Východiskem našeho dramaturgického záměru pro tento ročník Rybova festivalu je předpoklad, že Bachovo dílo ovlivnilo navazující hudební epochy a že každý Bachův následovník mohl tuto inspiraci a konfrontaci vyhodnotit autenticky. Naší snahou je v programu každého z koncertů poukázat na identické a kontrastní paralely těchto tvůrčích aspektů.

Cílem projektu je seznámit publikum s uměleckou rozmanitostí a různorodostí realizovaných skladeb skrze plochy jednotících a odlišujících se prvků mezi barokními kořeny, klasicistní osvíceností, romantickými výboji a hudbu moderní a soudobou. Dramaturgie Rybova festivalu přináší akcent na zjevné styčné plochy hudebních epoch, které se snažíme pojmout pro publikum přitažlivě, kreativně a inovativně. Z geografického hlediska bude Rybův festival v 5. ročníku 2022 působit na pomezí dvou krajů, Středočeského a Plzeňského, a v jejich rámci pak v šesti městských municipalitách: v Rožmitále pod Třemšínem a v Rybově rodišti v Přešticích, dále pak v Březnici, Mníšku pod Brdy, Plzni a nově i v rodišti Rybových předků v Nepomuku. Harmonogram Rybova festivalu přinese jednolitý tok dvou symfonických a šesti komorních koncertů s dramaturgickými úvody a také řadu interaktivních seminářů a workshopů s tvůrčími dílnami nejen pro děti a mládež. Novinkou je autorské zpracování hudebního doprovodu Mši sv. dle estetiky a funkčnosti doprovodné liturgické hudby dle odkazu Rybovy duchovní hudby. V rámci Festivalu vystoupí nejen renomovaní umělci: Jihočeská filharmonie, dirigent a cembalista Vojtěch Spurný, violoncellista Jiří Bárta, koncertní mistr orchestru České filharmonie houslista Jiří Vodička, violista Karel Untermüller, fagotista a dirigent Martin Petrák a jeho Haydn Ensemble, flétnista Oto Reiprich nebo Sedláčkovo kvarteto, ale i umělci mladí: např. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu s dirigentkou Věrou Hrdinkovou. 

Anotace jednotlivých akcí:

"ROŽMITÁLSKÉ A SVĚTOVÉ PREMIÉRY"

Zahajovací koncert, pátek 16. září 2022 Rožmitál pod Třemšínem, Galerie Podbrdského muzea.

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba a Rybův interpret.

Zahajovací koncert 5. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby se tradičně odehraje v Rožmitále pod Třemšínem. Opět představíme jeden z Rybových instrumentálních koncertů, tentokrát rožmitálskou a světovou premiéru Koncertu pro cembalo a orchestr C dur, který má však to specifikum, že sólový part cembalového koncertu byl ztracen, a proto jsme pro 5. ročník vyhlásili skladatelskou soutěž o jeho dokomponování na základě dochovaných orchestrálních partů. Vítězem soutěže se stal královéhradecký varhaník Václav Uhlíř. Provedení cembalového koncertu bude radostné, plné svěží invence a doufáme, že i přiměřeně virtuózní. Podobná je ve všech těchto aspektech i Bachova Orchestrální suita č. 1 C dur, BWV 1066, která je sice svým hudebním jazykem pevně ukotvena v barokním období, ale svou energií a celkovým nábojem dobře koresponduje s Rybovým dílem, které bude následovat bezprostředně. Koncert doplní Symfonie A dur Rybova současníka a českého rodáka Jana Křtitele Vaňhala, který za svého života patřil k nejpopulárnějším a nejobdivovanějším autorům.

***

"KOMORNÍ DUCHOVNÍ HUDBA OD RENESANCE PO SOUČASNOST"

Komorní duchovní koncert, sobota 17. 09. 2022, kostel sv. Ambrože u Přeštic.

19.00. Sekce Rybova duchovní komorní hudba.

Těžiště Rybovy tvorby neoddiskutovatelně patří do sféry duchovní hudby, proto i festival nesoucí jeho jméno pečuje o tuto část hudebního dědictví. A nejen dědictví, snažíme se inspirovat vznik nové, současné duchovní hudby, ať už přímo liturgické nebo inspirované duchovními texty. Zároveň se snažíme Rybovu duchovní tvorbu prezentovat v nejrůznějších kontextech a souvislostech. Na tomto koncertu poblíž Rybova rodiště, v unikátním prostoru kostela sv. Ambrože u Přeštic zazní hudba výrazně starší, hudba raně barokní, a to skladby ze sbírky Claudia Monteverdiho Selva morale e spirituale, který je právem považován za jednoho z prvních osobitých géniů hudby, vrcholného syntetika a završitele florentské Cameraty v oboru opery na straně jedné a na druhé straně významného skladatele duchovní hudby a kapelníka baziliky sv. Marka v Benátkách, kde výrazně přispěl k rozvoji hudebního života. Jeho českým protipólem je Adam Václav Michna z Otradovic, který je neprávem často vnímán pouze jako autor sbírky Loutna česká. Jeho duchovní tvorba a naprosté polyfonní kompoziční mistrovství je opomíjeno. Jak onou svěží invencí (viz ona zprofanovaná Loutna česká), tak kompozičním mistrovstvím se Monteverdimu vyrovnal. S Rybou má zase společné to, že mimo komponování hudby byl i básníkem a autorem textů, které posléze zhudebnil. Z Rybovy tvorby zazní Offertoria z jeho zcela mimořádné sbírky Cursus sacro harmonicus a úžasná, polyfonicky traktovaná Salve Regina pro 4 hlasy a basso continuo. Soudobou tvorbu zde reprezentuje premiéra na objednávku FJJR složeného duchovního moteta Vojtěcha Dlaska, posledního žáka významného brněnského skladatele Františka Emmerta, jehož Magnificat zazní na duchovním koncertu v Rožmitále pod Třemšínem, takže i zde je čitelná dramaturgická vazba letošního ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby.

***

"BAROKNÍ A KLASICISTNÍ KOMORNÍ HUDBA V RODINNÉ ATMOSFÉŘE DUCHOVNÍHO PROSTORU"

Komorní koncert, neděle 18. 09. 2022, kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy.

18.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Základními dramaturgickými pilíři koncertu jsou Rybovo Duetto pro housle a cembalo a Bachova houslová Sonáta G dur. Program komorního koncertu je pak doplněn o Duet od Josefa Fialy, rodáka k Mníšku pod Brdy nedalekých Lochovic u Hořovic. Rybova komorní kompozice tak zazní v sousedství barokních sonát od Johanna Sebastiana Bacha a Františka Bendy, který byl sám ve své době považován za významného houslového virtuóza a ve svých skladbách určených tomuto nástroji dovede housle představit v celé šíři instrumentálních možností od dojemných kantilén až po bravurní rychlé věty. Ale zároveň zde budou představeny i plody klasicismu s českými kořeny - tedy Stamitzovy a Fialovy skladby určené pro housle a violoncello, které zahrají v dokonalé vzájemné harmonii manželé Sedlákovi.

***

"RYBOVY SONÁTY PRO VIOLONCELLO A VIOLU A BACHOVY SÓLOVÉ SUITY"

Komorní koncert, pondělí 19. 09. 2022, kostel Povýšení sv. Kříže, Starý Rožmitál

19.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Zvukové spojení violy a violoncella přináší velmi delikátní, barevně kompaktní zážitek s velkou dynamickou i barevnou paletou. To již věděl i Ryba, když se rozhodl napsat tyto 2 sonáty pro zmíněné obsazení. O bližším určení těchto kompozic nevíme mnoho, avšak z charakteru a náročnosti obou partů lze usuzovat, že virtuózní part violoncella byl určen učiteli, možná ho Ryba psal sám pro sebe, a jednodušší part violy žákovi. Primární účel mohl být tedy edukativní. Nicméně hudebně se nejedná vůbec o didaktické kompozice určené do školních škamen. Svým charakterem prozrazují salonní zaměření. Jsou posluchačsky velmi vděčné, a ačkoliv se defakto jedná o sonáty pro sólové violoncello s obligátní violou, jsou hudebně velmi pestré a bohaté. Na koncertu v Rybově nejzásadnějším působišti - v Rožmitále pod Třemšínem - zazní v mistrovském podání našich nejlepších interpretů na tyto nástroje: violoncellisty Jiřího Bárty a violisty Karla Untermüllera. Oba jsou krom své sólové kariéry vyhledávanými a zkušenými komorními hráči. Tyto Rybovy hravé a rozjasněné kompozice v durových tóninách budou v programu vybalancovány závažnějšími, mollovými z Bachových sólových suit pro sólové violoncello. Sólová suita d moll zazní v transkripci pro violu. Jednotlivé nástroje se tedy oba představí jak sólově, tak ve vzájemné kombinaci.

***

"PLZEŇSKÉ SEDLÁČKOVO KVARTETO V OBJEVNÉ A RŮZNORODÉ DRAMATURGII, AVŠAK NA DOMÁCÍ PŮDĚ"

Komorní koncert, úterý 20. 09. 2022, Plzeň - Dům hudby

19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Tvorba Johanna Sebastiana Bacha je esenciální součástí všech koncertů letošního ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby. Pokaždé v jiném kontextu a v jiné funkci. V tomto případě vytváří rámec jinak velmi různorodému programu tvořenému kombinací dvou zásadních kvartetních děl z repertoáru Sedláčkova kvarteta: Kvartetem g moll Václava Jindřicha Veita v první polovině a Šestým smyčcovým kvartetem Rafaela Kubelíka, kterého veřejnost znala a zná především jako vynikajícího mistra taktovky. Jméno Václav Jindřich - Wenzel Heinrich Veit (1806-1864) dnes znají prakticky pouze specializovaní hudební historikové, nanejvýš hrstka zanícených zájemců o starší hudbu. Širší posluchačské obci je jméno tohoto česko-německého skladatele, klavíristy, publicisty a organizátora hudebního života v Čechách 1. poloviny 19. století nejspíš zcela neznámé. A přesto byl Veit ve své době významným a oblíbeným skladatelem, jehož dílo respektovala i cizina - především německá. Skladatelská tvorba byla pro Rafaela Kubelíka jakýmsi uměleckým ventilem jeho vnitřních pochodů a možná i démonů, soudím dle až expresionisticky laděných skladeb, které jsem měl tu čest vyslechnout. Jsou tak docela nečekaným kontrapunktem k velmi vstřícné, přátelské a bezprostřední Kubelíkově osobnosti, jak ji známe ze záznamů zkoušek a vyprávění pamětníků.

***

"RYBOVY OBLÍBENÉ NÁSTROJE FLÉTNA A HOUSLE V KOMORNÍ HUDBĚ NAPŘÍČ STALETÍMI"

Komorní koncert, středa 21. 09. 2022, Rybova expozice Podbrdského muzea, Rožmitál pod Třemšínem. 19.00. Sekce Rybova komorní hudba.

Flétna a housle patřily vždy k Rybovým oblíbeným nástrojům, proto nemohou na tomto koncertu chybět. Tyto nástroje kombinoval rád nejen Ryba, který tak činil jak v komorních skladbách, ale i ve svých orchestrálních partiturách. V baroku oblíbeném žánru triové sonáty se tyto dva nástroje potkávaly poměrně často. Tentokrát zazní na programu koncertu triová sonáty z Bachova cyklu Die musikalische Opfer (Hudební obětina), která je celá komponována na tzv. Královské téma, tedy téma, které Bachovi při jeho návštěvě u pruského královského dvora v Postupimi v květnu roku 1747 zadal k improvizaci král Bedřich Veliký. Po návratu do Lipska se Bach k zadanému tématu vrátil a pracoval na něm dále, využívaje veškerých svých znalostí složitých technik kontrapunktu, které v té době již byly novou generací téměř zapomenuty. Vedle Bacha zazní sonáty houslových virtuózů Itala Giuseppe Tartiniho a Čecha Františka Bendy. Oba byli již ve své době proslulí svým houslovým uměním, které částečně ukryli do svých kompozic. Jsou to současníci, a je proto zajímavé jejich tvorbu nahlédnout tímto komparativním okem. Na letošním ročníku FJJR budou uvedena obě Rybova Duetta pro housle a cembalo, na tomto koncertu konkrétně Duetto C dur. Program bude završen Promenádami Bohuslava Martinů pro již v baroku tolik oblíbenou kombinaci flétny, houslí a cembala. Martinů zde použil, avšak po svém, i mnohé další barokní kompoziční prvky.

***

"BAROKNÍ INSPIRACE PRO RYBU I SOUČASNÉ AUTORY"

Komorní koncert, čtvrtek 22. 09. 2022, Zámek Březnice

18.00. Sekce Rybova komorní hudba a Rybův interpret.

Období hudebního baroka bylo nesmírně košaté a stylově různorodé od Itálie, přes Čechy, Německo až po Francii. Kromě Johanna Sebastiana Bacha, jehož jedinečnou roli v této historické etapě nelze zpochybnit, je v posledních třiceti letech stále intenzivněji objevován rodák z Louňovic pod Blaníkem, Jan Dismas Zelenka. Navzdory tomu, že většinu svého produktivního věku strávil v Drážďanech, se jedná o českého hudebního skladatele, který do klenotnice barokní hudby přinesl řadu svébytných prvků, podle kterých ho rychle a velmi spolehlivě poznáme. Ne nadarmo se mu někdy říká český Bach, v určitém ohledu to vystihuje mimořádnost jeho talentu a postavení mezi ostatními skladateli, na stranu druhou je to poněkud zavádějící, protože Zelenka je natolik původní autor, že jakékoliv přirovnání selhává. Kromě vlastní autentické krásy byla barokní hudba i studnicí inspirace pro skladatele od 20. století až po současnost. Tato neobarokní vlna měla různé podoby od Stravinského přes Martinů, kteří se nechávali inspirovat spíše pouze kompozičními principy, ale melodicko-harmonický jazyk si povětšinou ponechávali vlastní. Zatímco u autorů, jejichž díla zazní na tomto koncertu, došlo k organickému navázání ve všech složkách kompozičního umění, avšak z pozice současného tvůrce.

***

"MŮŽE BÝT OSOBITÁ ESTETIKA FUNKČNÍ PRO DOPROVOD LITURGICKÉ HUDBY?"

Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu, pátek 23. 09. 2022.

Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 18.00

Jedním ze záměrů Festivalu Jakuba Jana Ryby je i reflexe soudobé liturgické hudby. Autorskou reflexi doprovodné liturgické hudby Mši sv. představí Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel.

"DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ČESKÉHO ROZHLASU ZPÍVÁ V ROŽMITÁLE PRIM!"

Závěrečný duchovní koncert, pátek 23. září 2022.

Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

19.30. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Ústředním dílem dramaturgie sborového koncertu věnovanému duchovní tvorbě bude mimořádně krásná a náročná kompozice Františka Gregora Emmerta Magnificat, kde se k Dětskému pěveckému sboru Českého rozhlasu pod taktovkou Věry Hrdinkové přidají sólistky Soňa Godarská a Jarmila Balážová. V premiéře zde také zazní nová skladba Jaroslava Pelikána Salve Regina. Z Rybova odkazu věnovanému dětem uvedeme výběr z Rozličných nábožných zpěvů pro začátečníky ve zpěvu z r. 1815, kde zhudebnil své vlastní texty z díla Radovánky nevinných dítek o Vánocích, některé z nich jsou kompozicemi nepastorálními. Tvorbě chrámových kantát se Johann Sebastian Bach věnoval hlavně v době, kdy byl kantorem a varhaníkem v kostele sv. Tomáše v Lipsku. Z této doby se dochovaly tři ročníky kantát, určených pro nedělní a sváteční bohoslužby. Využívají obsazení malého nebo většího orchestru, sólistů a sboru. Program bude doplněn jak duchovními skladbami historickými, tak z 20. století zejména české provenience.

***

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE I: SEMINÁŘE O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Úterý 27. 09. 2022. ZUŠ Nepomuk. Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

***

"RYBOVO VZDÁLENÉ SOUZNĚNÍ A INSPIRACE MOZARTEM"

Středa 28. 09. 2022 Rožmitál pod Třemšínem, Rybova expozice Podbrdského muzea.

Interaktivní seminář PhDr. Mgr. Milady Jonášové, Ph.D.

***

"RYBA PŘIBLIŽUJÍCÍ SE II: POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘŮ O OBJEVOVÁNÍ DÍLA JAKUBA JANA RYBY"

Pátek 30. 09. 2022. Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby.

Lektoři: Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán

Interaktivní seminář s workshopy a tvůrčími dílnami komorní hudby nejen pro děti a mládež.

Změna vyhrazena