Pokud se nám podaří peníze v kampani na HitHit vybrat, 

program Rybova festivalu 2020 by mohl vypadat takto:

Zahajovací koncert, Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.

Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým interpretem: Jan Musil

Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a orchestr
Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur "Zachránění Andromedy Perseem"
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2

Jan Musil - lesní roh
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň 
dirigent Jiří Štrunc


Interaktivní seminář, workshopy a tvůrčí dílny, Rožmitál pod Třemšínem, ZUŠ Jakuba Jana Ryby

Jaroslav Pelikán - flétna, Zdeněk Klauda - klavír

Seminář o životě a díle Jakuba Jana Ryby a workshopy komorní hry
lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán


Symfonický koncert. Plzeň, Sál Konzervatoře Plzeň

19.00. Sekce Rybova symfonická hudba, Rybův interpret a Rybův junior.


Komorní koncert. Přeštice, Kulturní a komunitní centrum

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5 f moll, Hob III:35 
Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll
Leoš Janáček: Výběr z cyklu "Po zarostlém chodníčku" 
Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4 "Pocta Janáčkovi"

České filharmonické kvarteto


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu. 

Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže

18.00. Hudební doprovod Mše sv. dle výběru Jaroslava Pelikána.

            Jedno z mnoha poslání Festivalu Jakuba Jana Ryby je i péče o soudobou liturgickou hudbu.              V tomto ročníku jsme se poprvé rozhodli využít konání Mše svaté k představení doprovodné liturgické hudby dle estetiky a funkčnosti tak, jak ji vidí a vybere její garant.    
Garantem roku 2020 je flétnista a skladatel Jaroslav Pelikán.


Duchovní koncert. Rožmitál pod Třemšínem, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

19.00. Koncert se koná v sekci Rybova duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Věra Hrdinková

Jaroslav Pelikán: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum
Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli
Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina
Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr),
Radovánky nevinných dítek o Vánocích (výběr)
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
Jan Bernátek: Čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany
Bohuslav Martinů: Píseň nábožná
Jan Novák: Gloria
František Gregor Emmert: Magnificat

Markéta Böhmová - soprán, Jarmila Balážová - mezzosoprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, 
L'Armonia Ensemble, Linda Sítková - varhany, Jiřina Dvořáková Marešová - pozitiv
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
dirigentka Věra Hrdinková


Konference - disputace. Rožmitál pod Třemšínem, Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00

          Konference-disputace bude tento rok vedena jako rozbor, kde se budeme zabývat reflexemi                 a kritickému hodnocení hudebního doprovodu Mše svaté ze dne předcházejícího s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě účastníků zmíněné Mše svaté. Akce bude realizována pod patronátem P. Mgr. Petra Misaře, administrátora Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál.


Komorní koncert. Zámek Březnice. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll 
Ervin Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto 
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132

Bennewitzovo kvarteto


Komorní koncert. Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka.

17.30. Prohlídka areálu. 19.00. Koncert se koná v sekci Rybova komorní hudba.

Dramaturgické a průvodní slovo Jiří Sycha a Filip Dvořák

Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur
Nicola Matteis: Aria amorosa, Ground
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonáta e moll
Henry Purcell: Ground pro cembalo sólo
Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta d moll
Jakub Jan Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo
Henry Eccles: Ground
Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století

Jiří Sycha - housle

Filip Dvořák - cembalo


Závěrečný symfonický koncert. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově,

17.30. Prohlídka Betlémské kaple,
19.00. Koncert se koná v sekci Rybova vokálně instrumentální duchovní hudba.

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda a Adam Viktora

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546
Jakub Jan Ryba: Stabat mater (české), N 438
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245
Johann Georg Leopold Mozart: Missa in A

Gabriela Eibenová - soprán, Daniela Čermáková - alt,
Jakub Kubín - tenor, Roman Hoza - bas

Ensemble Inégal
dirigent Adam Viktora