Program festivalu


 Festival Jakuba Jana Ryby 2018 Rožmitál pod Třemšínem se koná pod záštitou Starosty Města Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška

27. dubna 2018

Slavnostní zahajovací koncert

19.00 hodin Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum - Galerie

Jakub Jan Ryba: Kasace in C
Jakub Jan Ryba: Velký koncert pro housle a orchestr d moll - Rožmitálská premiéra
Jakub Jan Ryba: Symfonie in C

Michal Sedláček - housle
Symfonický orchestr Konzervatoře v Plzni
Jiří Štrunc - dirigent


4. května 2018

Mše sv. obětovaná za Jakuba Jana Rybu

18.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí

Rožmitál pod Třemšínem


4. května 2018

Komorní koncert

19.30 hodin farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

Wofgang Amadeus Mozart: Sonata da chiesa B dur, č. 6
Jakub Jan Ryba: Arie N 34 pro alt sólo
Jakub Jan Ryba: Salve Regina
Nicolo Paganini: Sonata concertata pro housle a kytaru A dur
Jakub Jan Ryba: Gradualia N 198-204 (výběr)
Johann Sebastian Bach: Ciaccona pro housle sólo, BWV 1004
Jaroslav Pelikán: Chvály na texty sv. Augustýna

Eva Benett - soprán, Irina Rurac - alt, 
Jakub Koś - tenor, Václav Jeřábek - bas

L'Armonia Terrena Ensemble, Zdeněk Klauda - dirigent

Milan Al-Ashhab - I. housle, Daniela Oerterová - II. housle,
Vít Kubík - viola, Lukáš Polák - violoncello, Jaroslav Pelikán - flétna,
Jaroslav Novák - kytara, Jiřina Dvořáková Marešová - varhany