Program festivaluZahajovací koncert

neděle 28. 04. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum 19.00

Sekce Rybova symfonická hudba a sekce Rybův interpret

Dramaturgický úvod: Zdeněk Klauda

Beseda s Rybovým interpretem: Eduard Šístek

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr C dur
Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur 

  Eduard Šístek - violoncello
 L'Armonia Terrena
Zdeněk Klauda - dirigent


Komorní koncert

středa 01. 05. 2019 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka
15.00 prohlídka areálu s průvodcem, 16.00 začátek koncertu

Sekce Rybova komorní hudba

Dramaturgický úvod: prohlídka Barokního areálu Skalka vedená správcem areálu spojená s besedou s interprety: Jana Semerádová

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, KV 285
Joseph Haydn: Divertimento D dur, Hob.II:D9
W. A. Mozart / J. S. Bach: Largo a Fuga c moll, K. 404a / BWV 526
Carl Philipp Emanuel Bach: Duetto e moll, Wq 140
Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur

Collegium Marianum:
Jana Semerádová - flétna
Lenka Torgersen - housle
Andreas Torgersen - viola
Hana Fleková - violoncello


Žehnání kříže

Pátek 10. 05. 2019 17.00

Procesí od farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále k bývalému morovému hřbitovu a žehnání zrestaurovaného kříže na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba; po návratu modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově.


Mše sv. k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu

Pátek 10. 05. 2019 Rožmitál pod Třemšínem
Starý Rožmitál, farní kostel Povýšení sv. Kříže 18.00


Komorní koncert

pátek 10. 05. 2019, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 19.00

Sekce Rybova duchovní hudba

Dramaturgický úvod: Jaroslav Krček

Jakub Jan Ryba:

Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr)
Offertorium pro III. neděli postní
O Deus ego amo te (árie pro soprán)
Et factus est (árie pro bas)
O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt)
Offero tibi cor meum (árie pro soprán/mezzo)
Offertorium pro VI. neděli postní

Jaroslav Krček: Aramejský otčenáš

L'Armonia Terrena Vocale:
Tereza Maličkayová - soprán, Jarmila Balážová - alt,
Jakub Koś - tenor, Jaroslav Patočka - bas
L'Armonia Terrena Ensemble
Adam Viktora - varhany
Zbyněk Müller - dirigent


Konference - disputace

sobota 11. 05. 2019, Rožmitál pod Třemšínem
Zasedací síň Městského úřadu, 10.00 - 13.00 a 15.00 - 18.00


Komorní koncert

středa 15. 05. 2019, Zámek Březnice 19.00

Sekce Rybova komorní hudba a sekce Rybův junior

Dramaturgický úvod: Jaroslav Pelikán

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur

Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello

Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č.3

Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello

Škampovo kvarteto
Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna


Závěrečný symfonický koncert

čtvrtek 20. 06. 2019, 20.30 kostel Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze 1

Sekce Rybova vokálně instrumentální hudba

Dramaturgický úvod: přednáška Zdeňka Klaudy, dramaturga Festivalu Jakuba Jana Ryby o významu literárního odkazu Rybova textu

Jakub Jan Ryba: Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat)

Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - alt, 
Jakub Koś - tenor, Václav Jeřábek - bas
Smíšený sbor Pražské konzervatoře
Marek Valášek - sbormistr

Barokní orchestr pražské Konzervatoře
Jakub Kydlíček - dirigent


Interpretační kurzy a workshopy

Neděle 07. - 15. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem

Novák/kytara, Pelikán/flétna, Dvořáková-Marešová/varhany, Macek/sbory, Klauda/skladba.


Koncert účastníků a lektorů interpretačních kurzů

Neděle 14. 07. 2019 Rožmitál pod Třemšínem

farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. 19.00