Program festivaluZahajovací koncert

neděle 28. 04. 2019 Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum 19.00

Sekce Rybova symfonická hudba a sekce Rybův interpret

Dramaturgický úvod Zdeněk Klauda

Beseda s Rybovým interpretem: Eduard Šístek

Jakub Jan Ryba: Koncert pro violoncello a orchestr C dur
Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur 

  Eduard Šístek - violoncello
 L'Armonia Terrena
Zdeněk Klauda - dirigent


Komorní koncert

středa 01. 05. 2019 Mníšek pod Brdy, Barokní areál Skalka

Sekce Rybova komorní hudba

Dramaturgický úvod: prohlídka Barokního areálu Skalka vedená správcem areálu spojená s besedou s interprety: Jana Semerádová

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet D dur, KV 285
Joseph Haydn: Divertimento D dur, Hob.II:D9
Jan Nepomuk Hummel / W. A. Mozart: Symfonie Nr. 41 "Jupiter"
Luigi Boccherini: Trio op. 42, Nr. 2
Jakub Jan Ryba: Kvartet C dur

Collegium Marianum:
Jana Semerádová - flétna
Lenka Torgersen - housle
Andreas Torgersen - viola
Hana Fleková - violoncello


Komorní koncert

pátek 10. 05. 2019, farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále

Sekce Rybova duchovní hudba

Dramaturgický úvod: Jaroslav Krček

J. J. Ryba: Novae et liberae cogitationes (pro varhany sólo, výběr). Offertorium pro III. neděli postní. O Deus ego amo te (árie pro soprán). Et factus est (árie pro bas). O Deus ego amo te (Duetto pro soprán a alt). Offero tibi cor meum (árie pro soprán/mezzo). Offertorium pro VI. neděli postní.
J. Krček: Kantáta pro Festival Jakuba Jana Ryby

L'Armonia Terrena Vocale:
Eva Benett - soprán, Jarmila Balážová - alt,
Jakub Koś - tenor, Jaroslav Patočka - bas
L'Armonia Terrena Ensemble
Adam Viktora - varhany
Zbyněk Müller - dirigent


Konference

sobota 11. 05. 2019, Rožmitál pod Třemšínem, Společenské centrum


Mše sv. obětovaná za Jakuba Jana Rybu, kostel Povýšení sv. Kříže, Starý Rožmitál 


Komorní koncert

středa 15. 05.2018, Zámek Březnice

Sekce Rybova komorní hudba a sekce Rybův junior

Dramaturgický úvod: Jaroslav Pelikán

Ludwig van Beethoven: Duo pro violu a violoncello Es dur

Jaroslav Pelikán: Trio pro flétnu, violu a violoncello

Ludwig van Beethoven: Trio pro housle, violu a violoncello c moll op. 9, č.3

Jakub Jan Ryba: Kvartet F dur pro flétnu, housle, violu a violoncello

Škampovo kvarteto
Eliška Hejhalová (Rybův junior) a Jaroslav Pelikán - flétna


Závěrečný symfonický koncert

čtvrtek 20. 06. 2019, 20:30 kostel Sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze 1

Sekce Rybova vokálně instrumentální hudba

Dramaturgický úvod: přednáška Zdeňka Klaudy, dramaturga Festivalu Jakuba Jana Ryby o významu literárního odkazu Rybova textu

Jakub Jan Ryba: Nešporní zpěvy (Pět nedělních žalmů a Magnificat)

Markéta Böhmová - soprán, Lucie Hilscherová - alt, 
Jakub Koś - tenor, Václav Jeřábek - bas
Smíšený sbor Pražské konzervatoře
Marek Valášek - sbormistr

Barokní orchestr pražské Konzervatoře
Jakub Kydlíček - dirigent