Světelné objekty Jana Kindla

Metamorfóza, nebo světelné objekty Jana Kindla

"Onen podivný jev, nebo spíš proces, který známe ze zvířecí říše, kdy živočich, hlavně hmyz - jednou nebo vícekrát promění svoje vzezření, označují přírodovědci slovem metamorfóza. Taková schopnost projít hlubokou proměnou je pro přežití jedince i celého druhu velice důležitá, a proto v přírodě poměrně rozšířený jev. Díky takové různosti forem okupuje stejný druh několik ekologických nik zároveň, takže pro svoje různá životní stádia zabraňuje nebezpečí bratrovražedného boje o potravu a o stanoviště. Protože larvy, nebo housenky se živí jinou potravu a žijí jinde a jinak, než například imaga - dospělci. Housenky pojídají listy rostlin, nebo stromů. Až se dostatečně napasou, na jistou dobu se uchýlí do soukromí, do relativního bezpečí kokonu čili zámotku. Během tohoto stádia vývoje nepřijímají potravu a potichu a tajemně, ukryti před zvědavými zraky se mění uvnitř v docela jinak vyhlížejícího tvora. Kdo se ze zámotku nakonec vyklube, jako by s onou bytostí, která předtím kokon vytvořila neměl zcela nic společného. Imago čili dospělý motýl se živí nektarem z květů rostlin, které jako housenka předtím ušetřil. Připravuje se k tomu, aby si našel partnera a partnerku a vyhledal vhodné místo, kam naklást dostatečné množství vajíček. Jednotlivá životní stádia si tak vzájemně nepřekáží a šance na příští a dostatečně početnou generaci je zajištěna. Pokud se vnější prostředí rychle změní, nebo se přemnoží nějaký predátor, některá stádia sice nepřežijí, ale s velkou pravděpodobností přežije alespoň některé z nich, takže druh má šanci přežít.

Jan Kindl je svojí profesí loutkář, takže nebude náhoda, že světelné objekty, které zde jako sérii vystavuje, vyhlížejí jako nadměrné kukly jakéhosi gigantického hmyzu. Vždyť "loutka" je mimo jiné slovo, označující jednu životní fázi ve vývoji hmyzu, od larvy po dospělce, kdy jedinec nehybně čeká na tu správnou chvíli. A také loutky čekají na ruce a hlas loutkáře, aby jim magicky vdechl iluzi života a předivo vlastních příběhů. Organické tvary Kindlových dutých světlem naplněných objektů naznačují jeho zájem o přírodu a přírodní procesy. Nejde jen o život včel a hmyzích společenstev. V něčem připomínají japonské papírové lampiony a masky divadla, nebo larvy z čínského a vietnamského loutkového divadla. Instalace, která vznikla přímo pro Festival Jakuba Jana Ryby nabízí návštěvníkům setmělý zážitek vznášejících se, nebo na větvích přichycených bílých útvarů, které metaforicky čekají na to, aby se zbavili svého obalu a vydali otevřeným oknem ven do letní noci okolní krajiny. Jak takoví tvorové asi mohou vypadat, nechává Jan Kindl na vaší imaginaci."

Miloš Vojtěchovský, 31. 05. 2022

Ryba jako slovo, ryba jako symbol.

Jan Kindl: "V roce 2007 jsem připravoval loutkové představení k Rybově vánoční mši. Hledal jsem nějaký netradiční způsob a vytvořil velké světelné loutky ve tvaru ryb a mořských koníků. Celé představení mělo být alegorií zrození Ježíše Krista. Dnes toto představení hrajeme s Irenou a Vojtěchem Havlovými pod názvem Sen v Sargasovém moři. Kombinace papíru světla a organických tvarů mne inspirovala k vytvoření světelných objektů, které jsou součástí Rybova festivalu. Co všechno se z těchto kukel či larev může vylíhnout, ponechám na Vaší imaginaci."

Festivalová Lampa Jakuba Jana Ryby

Citát Jakuba Jana Ryby - "Co je od srdce, jde k srdci."

Jan Kindl: "Pokud postavíme některé kukly proti sobě, připomíná nám to tvar srdce. Srdce je sídlo citu. Kruhový prostor ve středu lampy je schránka ukrývající léčivou sílu hudby. Světlo lampy z hedvábného papíru je jemné a klidné. Monogram JR se vztahuje k pečeti, kterou za svého života používal Jakub Jan Ryba."