Profily umělců

Markéta Klaudová - soprán

Narodila se v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka Dětského sboru Brno nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách (Rakousko, Anglie, Japonsko).

Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státním konzervatoriu v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnilaMezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci.
V roce 2016 debutovala jako Servilia v novém nastudování Mozartovy opery La clemenza di Tito v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Od tohoto roku je také stálou členkou souboru Czech ensemble baroque pod vedením R. Válka, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby. S tímto souborem nastudovala již mnoho titulů, např. Gluck: Orfeo, Händel: Alexander's Feast, Saul, Mozart: Mass c minor, Bach: Mass b minor, Magnificat, atd.).
V prosinci 2017 debutovala v Janáčkově opeře Její Pastorkyňa v Národním divadle v Praze a v květnu 2018 vystoupila v koncertním provedení Mozartovy opery La clemenza di Tito ve Stavovském divadle pod vedením dirigenta Marca Minkowského, v srpnu se pak představila v roli Eleny v Gluckově opeře Paride a Elena v rámci festivalu Zlatá pecka v Chrudimi.
V roce 2018 také úspěšně zakončila svá magisterská studia a již pravidelně spolupracuje s mnoha orchestry - (AKAMUS, L'armonia Terrena, Česká filharmonie, Czech virtuosi, Filharmonie Brno, Zlínská filharmonie, atd.) a dirigenty (M. Minkowski, A. Liebreich, J. Kyzlink, Z. Klauda, J. Klecker, R. Kružík, M. de Rose, apod.)
Zúčastnila se mnoha kurzů a soutěží, např. masterclass s barokní ikonou Emmou Kirkby nebo souborem King Singersa taktéž několika kurzů Kateřiny & Adama Plachetkových. V srpnu 2018 se z více jak dvě stě účastníků dostala až do finále prestižní pěvecké soutěže Cesti competition v Innsbrucku.
Již čtvrtým rokem působí jako sólistka Nového operetního studia v Brně, spoluzaložila hudební trio Boutique de musique a poslední dva roky je součástí Street choiru v projektu Vojtěcha Dyka Bernstein: Mass.
V letošním roce se představí v roli Ilii v Mozartově opeřeIdomeneo (Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) a v říjnu jako První žínkave Dvořákově Rusalce (NDM Ostrava).

Lucie Hilscherová - mezzosoprán

 Rodačka z Hranic na Moravě. Absolvovala sólový zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychologii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na filozofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové, Zlatice Livorové, Marty Infante. 

Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech ad.

Hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle v Opavě, Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim (Quickly ve Falstaffovi, Panna Róza v Tajemství, Matka Marie v Dialozích Karmelitek, Emilie v Otellovi, Marta v Jolantě, Marcellina ve Figarově svatbě, Berta v Lazebníku sevillském, Háta v Prodané nevěstě ad.). Spolupracuje s Ensemblem Opera Diversa a Komorní operou Praha.

Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně. Její široký oratorní repertoár zahrnuje altové party např. v Bachově Mši h-moll a Vánočním oratoriu, Händelově Mesiáši, Beethovenově 9. symfonii a Misse solemnis, Rossiniho Stabat Mater, Dvořákově Stabat Mater a Requiem nebo Mahlerově 2. symfonii a Písni o zemi nebo Verdiho Requiem.

Pod taktovkou Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida Porcelijna, Kaspara Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, Leoše Svárovského, Petra Vronského nebo Petra Fialy spolupracovala s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou filharmonií, PKF-Prague Philharmonia, Českým národním symfonickým orchestrem, Collegiem 1704, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Filharmonií Hradec Králové.

Účinkovala např. na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Smetanova Litomyšl a MHF Petra Dvorského. 

Jarmila Balážová - mezzosoprán

 Roku 2011 absolvovala Konzervatoř v Bratislavě. V rámci komorní opery konzervatoře ztvárnila postavu Arsamena v opeře Xerxes od G.F Händla a postavu Marty z opery Jolanta od P.I.Čajkovského. Od roku 2017 je absolventkou magisterského studia Janáčkové akademie múzických umění v Brně, ve třídě Doc.Mgr.art Marty Beňačkové. V rámci projektu komorní opery ztvárnila rolu Lapáka z opery Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka, postavu Matky z jednoaktové opery Slzy Nože od Bohuslava Martinů, roli Altistky v opeře Impresário v koncích od Domenica Cimarosu a postavu třetí Dámy z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. 

Půlroční studijní pobyt absolvovala v roku 2015 také na Varšavské Akademii Fryderyka Chopina ve třídě profesorky Ewy Iżykowské. Na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS CANTI ve Vráblích získala v roku 2015 interpretační cenu Bachovy společnosti na Slovensku a v roku 2016 Čestné uznání ve své kategorií. 

Pravidelně spolupracuje s uznávanými slovenskými soubory barokní hudby jako jsou Il Cuore barocco, Solamente naturali či Musica Aeterna. Ve spolupráci se souborem Musica Aeterna se v červnu 2018 představila v roli Marca Antonia z opery Marc'Antonio e Cleopatra od J.A. Hasseho. Od roku 2017 spolupracuje a podílí se na projektech uměleckých souborů: Opery Diversy, Brno Contemporary Orchestra, Czech Virtuosi orchestra, International Choir Academy Lübeck, L'Armonia Terrena. V projektu souboru Opera Diversa, se na jevišti objevila v titulní roli spisovatelky Boženy Němcové v opeře Jsem Kněžna bláznů od současné autorky Lenky Noty. V rámci festivalu Pražské jaro 2018 byla přizvána jako speciální host Kateřiny Kněžíkové na koncertu ZUŠ Open v Praze. Příležitost také dostala jako spoluúčinkující písňového recitálu Adama Plachetky v Litomyšli v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 2018. Při své umělecké činnosti spolupracovala s dirigenty: Ondřejem Olosem, Zdeňkem Klaudou, Jakubem Kleckerem, Robertem Kružíkem, Pavlem Šnajdrem, Rolfem Beckem, Pavlem Tužinským, Gabrielou Tardonovou, Tomášem Braunerem, či Mariánem Vachem. 

Absolvovala také řadu mistrovských interpretačních pěveckých kurzů pod vedením umělců: Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkové, Markéty Cukrové v Litni, Kateřiny Beranové ve Valticích, Dagmar Peckové v Chrudimi a Margreet Honig v Polsku. 

 V prosinci 2018 debutovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde se představila ve dvou rolích Triptychu Giacoma Pucciniho. V roku 2019 ji vedle bohaté koncertní činnosti, čekají také tři další produkce ve Státní opeře v Banské Bystrici na Slovensku.

Jaroslav Pelikán - flétna

Jaroslav Pelikán (*1970) byl od dětství členem Kühnova dětského sboru, kde získal vztah k hudbě. Na Pražské konzervatoři studoval hru na flétnu (u Jana Riedlbaucha) a skladbu (u Jindřicha Felda). Ve studiu dále pokračoval na pražské AMU (hra na flétnu u Františka Čecha a Jiřího Válka, skladba u Václava Riedlbaucha a Juraje Filase). V letech 1992-93 působil jako hudebník ve svobodném povolání v Brazílii, kde na východním pobřeží ve městě Belém vyučoval na konzervatoři a hrál v dechovém kvintetu a v "Orquestra da Camera do Para". 

Od roku 1996 je prvním flétnistou orchestru pražského Národního divadla. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů, např. s Orchestrem Národního divadla, PKF - Prague Philharmonia, Komorní filharmonií Pardubice, Severočeskou filharmonií Teplice, Karlovarským symfonickým orchestrem, Talichovým komorním orchestrem, Pražským barokním orchestr, Komorní filharmonií L´Armonia Terrena, Martinů strings a s brazilským Orquestra da camera do Pará. V sólové hře se představil v Japonsku, Brazílii, Německu, Maďarsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, Slovensku aj. Doma je členem několika komorních souborů, např. DUO Jers s kytaristou Jaroslavem Novákem, dechový kvintet In uno Spirito a Dechové kvinteto Národního divadla. Jako sólista a komorní hráč se úspěšně zúčastnil několika interpretačních soutěží, např. Baden u Vídně 1991, Young Prague 1994, Mercury - Prix Vídeň 1996 a další. Účastní se na mnoha nahrávání, například CD Dua Jers " Mlčenlivé příběhy". V roce 2007 byl jako pedagog pozván na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. V současné době hraje na dřevěnou flétnu německé značky Anton Braun. 

Jako skladatel se věnuje tvorbě vokálně - instrumentální, symfonické, koncertantní i komorní. V koncertantní a komorní tvorbě převažují skladby se zastoupením převážně dechových nástrojů. Je vyhledávaným autorem interpretační soutěže festivalu Pražské jaro, pro kterou zkomponoval díla Concertino pro fagot a orchestr (2002, Bärenreiter Edition), Sonatina pro hoboj a klavír (2007, Bärenreiter Edition) a Introdukce a téma s variacemi pro flétnu a klavír (2018, Český rozhlas). Z Pelikánovy duchovní tvorby je třeba zmínit např. Stabat Mater, Missu "de Belem" (2008) nebo Confessiones, kantátu na text sv. Augustina pro sbor se sóly a komorní orchestr (2017). Jaroslav Pelikán stál v roce 2018 u zrodu Festivalu Jakuba Jana Ryby a z jeho iniciativy byly v jeho rámci realizovány dva ročníky konferencí (2018, 2019), ze kterých se vykrystalizovala skladatelská soutěž Jakuba Jana Ryby.

Jaroslav Novák - kytara

 • Studia: Gymnázium J. Keplera + Konzervatoř Praha - obor kytara, skladba

 • 2 roky hry na violoncello v 6-ti letech, od sedmé třídy ZŠ se věnuje kytaře a komponování

 • 1984: Zakládá Jers-duo s flétnistou J. Pelikánem, soubor zaměřený na autorskou interpretaci klasické i vlastní tvorby

 • 1993: Jers-duo vydává autorské CD Mlčenlivé příběhy II

 • 1995: Absolvuje na Pražské konzervatoři Koncertem pro el. kytaru a rockový orchestr

 • 1996: stává se laureátem soutěže Young Prague

 • 1996: Komponuje 70-timinutovou Symphony in E

 • 1990 - 2009: Věnuje se příležitostné studiové a koncertní spolupráci s předními orchestry (ND, Státní opera, Fisyo, ČT, ČNSO, SOČR, Virtuosi di Praga, Berg, Agon, Petr Kotík a Ostravská banda, Kom. orch. Nár. divadla ap.), sólisty (J. Dědeček, D. Koller, J. Suchý, Neřež, Raven, P. Milcová) a skupinami (Bona Fide Tango, C+K Vocal, Musica a Tre, ap.)

 • 1998 - dosud: Vyučuje na Pražské konzervatoři

 • 1983 - dosud: Komponuje pro kytaru (koncerty, sonáty, suity, etudy), zhudebňuje moderní českou poezii (cca 250 písní), příležitostně píše hudbu pro divadlo, TV a film

 • 1983 - dosud: píše desítky transkripcí skladeb rozmanitých slohových období a stylů, vesměs s účastí či hlavní úlohou kytary (např. P. Sarasate: Carmen Fantasy, A. Vivaldi: Podzim, Z. Fibich: Lístky do památníku, G. Puccini: Signore, ascolta!, L. Bonfa: Black Orpheus, B. Bacharach: Close ToYou, C. Velasquez: Besame Mucho, G. Gershwin: The Man I Love, ...)

 • 2009: Začíná vystupovat s vlastním autorským programem

 • 2010: Premiéra velké orchestrální suity Ariana v instrumentaci M. Boka      

Jiřina Marešová - varhany a cembalo

Patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé varhanní generace. Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze a Hudební fakultě AMU v Praze pod vedením J. Tůmy. Svá studia si ještě rozšířila na Hochschule für Musik v Hamburku ve třídě W. Zerera, a také doktorským studiem na AMU v Praze.

V roce 2004 se stala jako jediná dívka finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro.

V současné době pedagogicky působí na AMU v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Festival barokních umění Český Krumlov, ad.) Spolupracuje s vynikajícími sólisty a hudebními tělesy (Collegium Marianum, Musica Florea, ad.) Nahrává pro Český rozhlas a televizi.