Profily umělců

Markéta Klaudová - soprán

Narodila se v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka Dětského sboru Brno nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách (Rakousko, Anglie, Japonsko).

Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve svém studiu i v zahraničí na státním konzervatoriu v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnilaMezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci.
V roce 2016 debutovala jako Servilia v novém nastudování Mozartovy opery La clemenza di Tito v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Od tohoto roku je také stálou členkou souboru Czech ensemble baroque pod vedením R. Válka, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby. S tímto souborem nastudovala již mnoho titulů, např. Gluck: Orfeo, Händel: Alexander's Feast, Saul, Mozart: Mass c minor, Bach: Mass b minor, Magnificat, atd.).
V prosinci 2017 debutovala v Janáčkově opeře Její Pastorkyňa v Národním divadle v Praze a v květnu 2018 vystoupila v koncertním provedení Mozartovy opery La clemenza di Tito ve Stavovském divadle pod vedením dirigenta Marca Minkowského, v srpnu se pak představila v roli Eleny v Gluckově opeře Paride a Elena v rámci festivalu Zlatá pecka v Chrudimi.
V roce 2018 také úspěšně zakončila svá magisterská studia a již pravidelně spolupracuje s mnoha orchestry - (AKAMUS, L'armonia Terrena, Česká filharmonie, Czech virtuosi, Filharmonie Brno, Zlínská filharmonie, atd.) a dirigenty (M. Minkowski, A. Liebreich, J. Kyzlink, Z. Klauda, J. Klecker, R. Kružík, M. de Rose, apod.)
Zúčastnila se mnoha kurzů a soutěží, např. masterclass s barokní ikonou Emmou Kirkby nebo souborem King Singersa taktéž několika kurzů Kateřiny & Adama Plachetkových. V srpnu 2018 se z více jak dvě stě účastníků dostala až do finále prestižní pěvecké soutěže Cesti competition v Innsbrucku.
Již čtvrtým rokem působí jako sólistka Nového operetního studia v Brně, spoluzaložila hudební trio Boutique de musique a poslední dva roky je součástí Street choiru v projektu Vojtěcha Dyka Bernstein: Mass.
V letošním roce se představí v roli Ilii v Mozartově opeřeIdomeneo (Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) a v říjnu jako První žínkave Dvořákově Rusalce (NDM Ostrava).

Lucie Hilscherová - mezzosoprán

 Rodačka z Hranic na Moravě. Absolvovala sólový zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychologii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na filozofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové, Zlatice Livorové, Marty Infante. 

Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech ad.

Hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle v Opavě, Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim (Quickly ve Falstaffovi, Panna Róza v Tajemství, Matka Marie v Dialozích Karmelitek, Emilie v Otellovi, Marta v Jolantě, Marcellina ve Figarově svatbě, Berta v Lazebníku sevillském, Háta v Prodané nevěstě ad.). Spolupracuje s Ensemblem Opera Diversa a Komorní operou Praha.

Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně. Její široký oratorní repertoár zahrnuje altové party např. v Bachově Mši h-moll a Vánočním oratoriu, Händelově Mesiáši, Beethovenově 9. symfonii a Misse solemnis, Rossiniho Stabat Mater, Dvořákově Stabat Mater a Requiem nebo Mahlerově 2. symfonii a Písni o zemi nebo Verdiho Requiem.

Pod taktovkou Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida Porcelijna, Kaspara Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, Leoše Svárovského, Petra Vronského nebo Petra Fialy spolupracovala s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou filharmonií, PKF-Prague Philharmonia, Českým národním symfonickým orchestrem, Collegiem 1704, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Filharmonií Hradec Králové.

Účinkovala např. na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Smetanova Litomyšl a MHF Petra Dvorského. 

Jarmila Balážová - mezzosoprán

 Roku 2011 absolvovala Konzervatoř v Bratislavě. V rámci komorní opery konzervatoře ztvárnila postavu Arsamena v opeře Xerxes od G.F Händla a postavu Marty z opery Jolanta od P.I.Čajkovského. Od roku 2017 je absolventkou magisterského studia Janáčkové akademie múzických umění v Brně, ve třídě Doc.Mgr.art Marty Beňačkové. V rámci projektu komorní opery ztvárnila rolu Lapáka z opery Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka, postavu Matky z jednoaktové opery Slzy Nože od Bohuslava Martinů, roli Altistky v opeře Impresário v koncích od Domenica Cimarosu a postavu třetí Dámy z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. 

Půlroční studijní pobyt absolvovala v roku 2015 také na Varšavské Akademii Fryderyka Chopina ve třídě profesorky Ewy Iżykowské. Na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS CANTI ve Vráblích získala v roku 2015 interpretační cenu Bachovy společnosti na Slovensku a v roku 2016 Čestné uznání ve své kategorií. 

Pravidelně spolupracuje s uznávanými slovenskými soubory barokní hudby jako jsou Il Cuore barocco, Solamente naturali či Musica Aeterna. Ve spolupráci se souborem Musica Aeterna se v červnu 2018 představila v roli Marca Antonia z opery Marc'Antonio e Cleopatra od J.A. Hasseho. Od roku 2017 spolupracuje a podílí se na projektech uměleckých souborů: Opery Diversy, Brno Contemporary Orchestra, Czech Virtuosi orchestra, International Choir Academy Lübeck, L'Armonia Terrena. V projektu souboru Opera Diversa, se na jevišti objevila v titulní roli spisovatelky Boženy Němcové v opeře Jsem Kněžna bláznů od současné autorky Lenky Noty. V rámci festivalu Pražské jaro 2018 byla přizvána jako speciální host Kateřiny Kněžíkové na koncertu ZUŠ Open v Praze. Příležitost také dostala jako spoluúčinkující písňového recitálu Adama Plachetky v Litomyšli v rámci festivalu Smetanova Litomyšl 2018. Při své umělecké činnosti spolupracovala s dirigenty: Ondřejem Olosem, Zdeňkem Klaudou, Jakubem Kleckerem, Robertem Kružíkem, Pavlem Šnajdrem, Rolfem Beckem, Pavlem Tužinským, Gabrielou Tardonovou, Tomášem Braunerem, či Mariánem Vachem. 

Absolvovala také řadu mistrovských interpretačních pěveckých kurzů pod vedením umělců: Adama Plachetky, Kateřiny Kněžíkové, Markéty Cukrové v Litni, Kateřiny Beranové ve Valticích, Dagmar Peckové v Chrudimi a Margreet Honig v Polsku. 

 V prosinci 2018 debutovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde se představila ve dvou rolích Triptychu Giacoma Pucciniho. V roku 2019 ji vedle bohaté koncertní činnosti, čekají také tři další produkce ve Státní opeře v Banské Bystrici na Slovensku.

Jaroslav Pelikán - flétna

Jaroslav Pelikán (*1970) byl od dětství členem Kühnova dětského sboru, kde získal vztah k hudbě. Na Pražské konzervatoři studoval hru na flétnu (u Jana Riedlbaucha) a skladbu (u Jindřicha Felda). Ve studiu dále pokračoval na pražské AMU (hra na flétnu u Františka Čecha a Jiřího Válka, skladba u Václava Riedlbaucha a Juraje Filase). V letech 1992-93 působil jako hudebník ve svobodném povolání v Brazílii, kde na východním pobřeží ve městě Belém vyučoval na konzervatoři a hrál v dechovém kvintetu a v "Orquestra da Camera do Para". 

Od roku 1996 je prvním flétnistou orchestru pražského Národního divadla. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů, např. s Orchestrem Národního divadla, PKF - Prague Philharmonia, Komorní filharmonií Pardubice, Severočeskou filharmonií Teplice, Karlovarským symfonickým orchestrem, Talichovým komorním orchestrem, Pražským barokním orchestr, Komorní filharmonií L´Armonia Terrena, Martinů strings a s brazilským Orquestra da camera do Pará. V sólové hře se představil v Japonsku, Brazílii, Německu, Maďarsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, Slovensku aj. Doma je členem několika komorních souborů, např. DUO Jers s kytaristou Jaroslavem Novákem, dechový kvintet In uno Spirito a Dechové kvinteto Národního divadla. Jako sólista a komorní hráč se úspěšně zúčastnil několika interpretačních soutěží, např. Baden u Vídně 1991, Young Prague 1994, Mercury - Prix Vídeň 1996 a další. Účastní se na mnoha nahrávání, například CD Dua Jers " Mlčenlivé příběhy". V roce 2007 byl jako pedagog pozván na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. V současné době hraje na dřevěnou flétnu německé značky Anton Braun. 

Jako skladatel se věnuje tvorbě vokálně - instrumentální, symfonické, koncertantní i komorní. V koncertantní a komorní tvorbě převažují skladby se zastoupením převážně dechových nástrojů. Je vyhledávaným autorem interpretační soutěže festivalu Pražské jaro, pro kterou zkomponoval díla Concertino pro fagot a orchestr (2002, Bärenreiter Edition), Sonatina pro hoboj a klavír (2007, Bärenreiter Edition) a Introdukce a téma s variacemi pro flétnu a klavír (2018, Český rozhlas). Z Pelikánovy duchovní tvorby je třeba zmínit např. Stabat Mater, Missu "de Belem" (2008) nebo Confessiones, kantátu na text sv. Augustina pro sbor se sóly a komorní orchestr (2017). Jaroslav Pelikán stál v roce 2018 u zrodu Festivalu Jakuba Jana Ryby a z jeho iniciativy byly v jeho rámci realizovány dva ročníky konferencí (2018, 2019), ze kterých se vykrystalizovala skladatelská soutěž Jakuba Jana Ryby.

Jaroslav Novák - kytara

 • Studia: Gymnázium J. Keplera + Konzervatoř Praha - obor kytara, skladba

 • 2 roky hry na violoncello v 6-ti letech, od sedmé třídy ZŠ se věnuje kytaře a komponování

 • 1984: Zakládá Jers-duo s flétnistou J. Pelikánem, soubor zaměřený na autorskou interpretaci klasické i vlastní tvorby

 • 1993: Jers-duo vydává autorské CD Mlčenlivé příběhy II

 • 1995: Absolvuje na Pražské konzervatoři Koncertem pro el. kytaru a rockový orchestr

 • 1996: stává se laureátem soutěže Young Prague

 • 1996: Komponuje 70-timinutovou Symphony in E

 • 1990 - 2009: Věnuje se příležitostné studiové a koncertní spolupráci s předními orchestry (ND, Státní opera, Fisyo, ČT, ČNSO, SOČR, Virtuosi di Praga, Berg, Agon, Petr Kotík a Ostravská banda, Kom. orch. Nár. divadla ap.), sólisty (J. Dědeček, D. Koller, J. Suchý, Neřež, Raven, P. Milcová) a skupinami (Bona Fide Tango, C+K Vocal, Musica a Tre, ap.)

 • 1998 - dosud: Vyučuje na Pražské konzervatoři

 • 1983 - dosud: Komponuje pro kytaru (koncerty, sonáty, suity, etudy), zhudebňuje moderní českou poezii (cca 250 písní), příležitostně píše hudbu pro divadlo, TV a film

 • 1983 - dosud: píše desítky transkripcí skladeb rozmanitých slohových období a stylů, vesměs s účastí či hlavní úlohou kytary (např. P. Sarasate: Carmen Fantasy, A. Vivaldi: Podzim, Z. Fibich: Lístky do památníku, G. Puccini: Signore, ascolta!, L. Bonfa: Black Orpheus, B. Bacharach: Close ToYou, C. Velasquez: Besame Mucho, G. Gershwin: The Man I Love, ...)

 • 2009: Začíná vystupovat s vlastním autorským programem

 • 2010: Premiéra velké orchestrální suity Ariana v instrumentaci M. Boka      

Jiřina Marešová - varhany a cembalo

Patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé varhanní generace. Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze a Hudební fakultě AMU v Praze pod vedením J. Tůmy. Svá studia si ještě rozšířila na Hochschule für Musik v Hamburku ve třídě W. Zerera, a také doktorským studiem na AMU v Praze.

V roce 2004 se stala jako jediná dívka finalistkou Mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a v roce 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro.

V současné době pedagogicky působí na AMU v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Festival barokních umění Český Krumlov, ad.) Spolupracuje s vynikajícími sólisty a hudebními tělesy (Collegium Marianum, Musica Florea, ad.) Nahrává pro Český rozhlas a televizi.

Jihočeská filharmonie byla v Českých Budějovicích založena v roce 1981 s původním názvem Jihočeský státní orchestr. V současnosti má 38 členů a zůstává jedinou profesionální filharmonií v Jihočeském kraji. U vzniku orchestru stál dirigent Jaroslav Vodňanský, později se ve funkci šéfdirigenta vystřídali Ondřej Kukal, Břetislav Novotný, Jaroslav Krček a Stanislav Vavřínek. V letech 2008-2020 byl šéfdirigentem Jan Talich. Orchestr vedle samozřejmé interpretace hudby klasických skladatelů a skladeb vhodných pro menší orchestry i malý koncertní sál stále více sleduje i současný trend propojování žánrů, objevování nových pohledů na interpretaci a prezentaci a systematicky pracuje na stále vyšší kvalitě. Většina hudebníků jsou mladí, ctižádostiví, šikovní a perspektivní interpreti, kteří velmi vítají jakoukoliv další možnost spolupráce se špičkovými dirigenty i sólisty. Ambicí Jihočeské filharmonie je udržet žádoucí zájem stávajících abonentů a současně se zaměřit na mladší publikum a širší veřejnost tak, aby přišli i ti Jihočeši, které tzv. vážná hudba doposud více méně míjí. Kapacitu, směr i chuť určitě má.

Vojtěch Spurný (*1964), přední český dirigent, klavírista, hráč na historické klávesové nástroje a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool voor de Kunsten v Utrechtu, kde svá studia uzavřel diplomem "Uitvoerend musicus". Své vzdělání si dále rozšířil mistrovskými kurzy u J. Sonnleitnera, H. Rillinga a K. Gilberta. Jako operní dirigent spolupracoval s barokním divadlem Drottningholm Palace, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Göteborg Opera, Oslo Opera House, Staatstheater Hannover, Komorní operou Praha, Národním divadlem. V letech 1999-2004 byl stálým dirigentem Státní opery Praha a v sezoně 2002-2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa opery. V letech 2015-2018 byl šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. V současnosti je uměleckým šéfem Slezského divadla v Opavě a stálým hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie. Dále spolupracoval jako dirigent mj. s Českou komorní filharmonií, Ensemble 18+, Filharmonií Hradec Králové, Komorním orchestrem pražských symfoniků, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, PKF - Prague Philharmonia, Chursaechsische Kammerphilharmonie, Pražským komorním orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice, Haas ensemble, Komorní filharmonií Pardubice, Sukovým komorním orchestrem, Brněnskými komorními sólisty, Janáčkovou filharmonií Ostrava a s významnými špičkovými interprety jako je S. Brill, P. Bernold, V. Hudeček, M. Hundeling, S. Kam, Š. Margita, J. Perianes, F. Say, M. Maisky, V. Gluzman, D. Pecková ad. Byl hostem významných mezinárodních hudebních festivalů jako je MHF Český Krumlov, MHF Leoše Janáčka, Festival Janáček a Luhačovice, MHF Pražské jaro, NF Smetanova Litomyšl, Zámecké barokní léto Valtice, Smetanovské dny, MHF Harmonia Moraviae, Wiener Festwochen, Carinthischer Sommer atd.

Vojtěch Spurný vystupuje na koncertním pódiu nejen jako dirigent, ale též jako hráč na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru. Pro Český rozhlas natočil obsáhlý výběr z děl pro cembalo, klavichord a kladívkový klavír. Jeho nahrávka "Mistři českého baroka a klasicismu" pro BMG Czech Republic byla nominována na cenu časopisu Harmonie za rok 2003 a jeho nahrávky českých klasicistních symfonií pro firmu Alto Records získaly uznání odborné kritiky. Jako dirigent se podílel na natáčení DVD s operou buffou "Dov´ è amore, è gelosia" G. Scarlattiho v českokrumlovském barokním divadle, které získalo prestižní mezinárodní ocenění "Preis der deutschen Schallplattenkritik" a Cenu DVD roku 2013.

Zabývá se také editorskou činností - pro Český rozhlas připravil kritické vydání České mše vánoční a Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, klavírních a cembalových koncertů V. J. Tomáška a F. X. Duška a dechových parthií starých českých mistrů, pro Editio Bärenreiter Praha kompletní vydání cembalových sonát F. X. Duška. Věnuje se rovněž edukativní a pedagogické práci - vyučuje cembalo na Fakultě umění Ostravské univerzity, působí pedagogicky na Církevní konzervatoři Řádu německých rytířů v Opavě a pravidelně vystupuje při edukativních koncertech pro mladé publikum.

Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii múzických umění v Praze v roce 2007 a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974-1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou primáriů. Sobor se vyvíjel u významných českých i zahraničních pedagogů; u Jiřího Panochy během studia komorní hry na AMU v Praze, a dále pod vedením členů renomovaných kvartet během četných kurzů: (Keller Quartett, Artis Quartett Wien, Tel Aviv Quartet či Alban Berg Quartett).

Soubor vystupoval na mnoha významných akcích v České republice i v zahraničí, mj. na festivalu v rámci ISA, na festivalu Mladá Praha, Sukovy Křečovice v rámci Pražského jara, Nekonvenční Žižkovský Podzim, na Beethovenově festivalu v Teplicích, na festivalu Nitrianská hudobná jeseň, na festivalu Pablo Casalse v Prades, a další.

Sedláčkovo kvarteto je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok 2016, je vítězem mezinárodní soutěže Karola Szymanowského v Katowicích (Polsko, 2014), vítězem Soutěže Bohuslava Martinů v Praze (2014), kde zároveň obdrželo Cenu za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů. Dále je nositelem 3. ceny z Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka 2015 v Brně a 3. ceny z Mezinárodní soutěže Johannese Brahmse (Rakousko, 2013). Od sezóny 2015/16 byl soubor zařazen na stipendijní Listinu Českého hudebního fondu. Kvarteto podporuje vznik nových děl mladé generace českých autorů a stojí tak u četných premiér skladeb.

Sedláčkovo kvarteto se zaměřuje především na tvorbu Českých autorů, zvláště pak těch méně známých, ale tím spíš jedinečných a neoposlouchaných. Vydalo ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů CD s kvartety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka, B. Martinů, J. Teml). Dále natočilo s hobojistou Lukášem Pavlíčkem CD s kvartety F. A. Míči, W. A. Mozarta a A. Dvořáka. Během roku 2017 natočilo pro Český rozhlas komplet smyčcových kvartetů V. J. Veita (1806-1864). V březnu 2019 vydalo vlastním nákladem, a jako první na světě, CD se třemi kvartety Rafaela Kubelíka (1914-1996). V letošní sezóně 2019/2020 se věnuje nastudování kompletu kvartetů Karla Boleslava Jiráka (1891-1972) a jejich natočení pro Český rozhlas.


Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, sólista a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším českým houslistům. Už v dětství na sebe upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích - zejména v Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana, Prague Junior Note a Čírenie talentov (Slovensko). V roce 2002 získal první cenu na mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a v témže roce i cenu pro nejlepšího účastníka houslových kurzů Václava Hudečka, se kterým následně absolvoval desítky koncertů po celé České republice. V roce 2004 si titul absolutního vítěze odnesl také z prestižní mezinárodní houslové soutěže Louise Spohra konané v německém Výmaru. V roce 2008 si přivezl první a druhou cenu ze světově proslulé soutěže Young concert Artist, která probíhala v Lipsku a v New Yorku. Ve svých 14 letech byl Jiří Vodička mimořádně přijat na vysokou školu - Institut pro umělecká studia v Ostravě, a to do třídy renomovaného pedagoga prof. Zdeňka Goly. V roce 2007 zde uzavřel studium magisterským titulem.

Jiří Vodička pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha význačnými českými i zahraničními orchestry, a to např. s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a jinými. Z těch zahraničních jsou to např. Qatar Philharmonic Orchestra, Neue Westfalen Philharmonie. Je dlouholetým sólistou předního čínského orchestru Wuhan Philharmonic Orchestra. Spolupracuje také s významnými dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Tomášem Netopilem a jinými.

V roce 2014 natočil pro Supraphon své debutové sólové album "Violino Solo", které obsahuje jedny z nejtěžších skladeb pro sólové housle a které bylo pozitivně přijato kritiky u nás i v zahraničí. Mnohé z jeho koncertů byly natočeny Českou televizí, Českým rozhlasem nebo německým ARD.

Jako komorní hráč vystupuje s vynikajícími českými pianisty Martinem Kasíkem, Ivošem Kahánkem, Ivanem Klánským a Miroslavem Sekerou. V roce 2011 byl pozván slavným houslistou Gidonem Kremerem a společně s mnoha světovými umělci vystoupil na jeho festivalu Kammermusikfest v rakouském Lockenhausu. Bývá pravidelně zván na významné festivaly - například Pražské jaro, Janáčkův Máj, Hohenloher Kultursommer, Choriner Musiksommer a jiné. Od roku 2012 je členem Smetanova tria, se kterým natočil dvě CD pro Supraphon.

V roce 2015 se stal koncertním mistrem České filharmonie. Je pedagogem na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě. Hraje na italský nástroj Joseph Gagliano 1767.

Oto Reiprich je absolventem Pražské konzervatoře ze třídy Mgr. Romana Novotného a absolventetm Akademie Múzických Umění v Praze ze třídy prof. Radomíra Pivody. V rámci programu ERASMUS absolvoval roční stáž na Universität fur Müsik und Darstellende Kunst Wien u profesora Hansgeorga Schmeisera. Jako interpret uspěl v několika soutěžích a zúčastnil se mistrovských flétnových kurzů v rakouském Payerbachu a Fissu pod vedením mezinárodně uznávaných profesorů (Hansgeorg Schmeiser, Pierre - Yves Artaud, Felix Renggli, Gottfried Pokorny, Anders Ljungar-Chapelo, Kersten McCall, Robert Stalmann). V současnosti je členem Pražské komorní filharmonie a souboru Belfiato Quintet. Spolupracuje s Českou Sinfoniettou. Od roku 2011 je hostujícím prvním flétnistou v České filharmonii a od roku 2013 prvním flétnistou orchestru Národního divadla v Praze.

Sopranistka Zuzana Čurmová studovala operní zpěv na košickém Konzervatoři v třídě PaedDr. Michaila Adamenka. Už během studia na konzervatoři se představila na mnoha domácích a zahraničních koncertních vystoupeních. Spolupracovala s Opera Integra v Londýně, Operou Slovakia na koncertech Príďte za Operou 2, Príďte za Operou 3, Státním divadlem v Košicích. Je držitelkou několika ocenění z různých pěveckých soutěží, např. titul absolutního vítěze na mezinárodní pěvecké soutěži Iuventus Canti. Od roku 2019 studuje operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Počas studia se úspěšně umístila na mezinárodní soutěži Pražský pěvec, 3. místo na mezinárodní soutěži v Olomouci. V Divadle na Orlí ztvárnila roli Fulvie (Fifi) v Rossiniho opere La pietra del paragone (Zkouška lásky), roli Popelky v opere Veselohra na mostě od Bohuslava Martinů a také roli Blanche de la Force v opere Dialogy karmelitek od Francise Poulenca. Ve Studiu Devítka na Hudební fakulte JAMU interpretovala monooperu Očekávání skladatele Mikaela Tariverdieva.

L'Armonia Terrena Ensemble je již pět let residenčním tělesem Festivalu Jakuba Jana Ryby. Tvoří jej členové Komorní filharmonie L´Armonia Terrena, která byla založena Zdeňkem Klaudou v roce 2014. Ensemble vystupuje při koncertech duchovní hudby v potřebném kůrovém obsazení tzv. "Rybovského minima", které odpovídá potřebám té které dramaturgie. Na koncertech Festivalu Jakuba Jana Ryby jej vedli Zdeněk Klauda, Zbyněk Müller a František Macek. V letošním pátém ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022 jej poprvé povede žena, dirigentka a sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Věra Hrdinková.

Dětský pěvecký sbor patří mezi dlouholetá umělecká tělesa Českého rozhlasu, který se jeho prostřednictvím snaží vychovávat nové generace zpěváčků a hudebníků. Historie dětského rozhlasového sboru sahá do počátku třicátých let, kdy režisér a zpěvák Jan Kühn sestavil pro potřeby školského vysílání skupinu dětí z pražských škol. Děti, které během pětasedmdesátileté historie sborem prošly, si vždy odnášely do života trvalé zážitky i vztah k uměleckým hodnotám. Vyrostla z nich řada osobností v hudbě, umění, kultuře. Ve fonotéce Českého rozhlasu jsou nahrávky desítek titulů převážně českých soudobých skladatelů, ale i představitelů různých hudebních stylů a epoch, úpravy lidových písní, populární písničky např. Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra nebo novinky z dílny písničkářky Radůzy. Motto sboru: "Sborový zpěv neznamená jenom hezky zpívat, správně tvořit tón, čistě intonačně zpívat, správně dýchat, srozumitelně vyslovovat apod. Jedna z předností je také soustředěná činnost s určitým výsledkem, společná zodpovědnost za to, co dítě dělá."

Od ledna 2016 je vedoucí sbormistryní Dětského pěveckého sboru Věra Hrdinková.

Věra Hrdinková, umělecká vedoucí a sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, působila dlouhých 27 let ve sboru Bambini di Praga, nejprve jako sólistka a členka sboru, později jako pedagožka a sbormistryně. Se sborem vystoupila v Evropě, Japonsku i Americe a jako sbormistryně vedla děti na koncertních zájezdech do New Yorku, Itálie, Francie nebo Německa. V roce 2007 založila ženský sbor Carmina Bohemica, který se pod jejím vedením rychle vypracoval ve špičkové hudební těleso. Od 4. ledna 2016 vede Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.